„Wydawca dziennika Gazeta Polska Codziennie przeprasza byłego Zastępcę Dyrektora Delegatury ABW w Olsztynie Pana ppłk Pawła P. za to, że naruszył Jego dobra osobiste, tj. godność i dobre imię poprzez opublikowanie w dzienniku Gazeta Polska Codziennie oraz na portalu internetowym gpcodziennie.pl artykułu z dnia 9 września 2015r. pod tytułem „Seksafera w ABW”. Artykuł zawierał zarzut dopuszczenia się przez Pana ppłk Pawła P. molestowania seksualnego na szkodę jednej z funkcjonariuszek. Wydawca oświadcza, ze przedmiotowe twierdzenie było nieprawdziwe. Pozostałe tezy sformułowane w artykule wskazujące na stosowanie przez Pana ppłk Pawła P. mobbingu nie zostały potwierdzone po przeprowadzeniu postepowania dyscyplinarnego, zakończonego uniewinnieniem Pana ppłk Pawła P. W konsekwencji zarzuty te okazały się nieprawdziwe i krzywdzące dla byłego Zastępcy Dyrektora Delegatury ABW w Olsztynie Pana ppłk Pawła P. Wydawca wyraża ubolewanie z powodu naruszenia dóbr osobistych byłego Zastępcy Dyrektora Delegatury ABW w Olsztynie Pana ppłk Pawła P. i oświadcza, że zaniecha podobnych działań naruszających jego dobra osobiste w przyszłości.”

Rolnicy utracą sezonowych pracowników

Numer 1377 - 24.03.2016Gospodarka


PRAWO UNIJNE Wprowadzenie za pół roku wymaganych przez Unię ostrzejszych reguł zatrudniania przy pracach sezonowych
poważnie ograniczy rolnikom możliwość tymczasowego zatrudniania obcokrajowców spoza UE, głównie z Ukrainy.
Kwestia ta była w ubiegłym tygodniu tematem rozmów, które w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzili przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z rejonu Grójca i Płońska oraz władz samorządowych regionu. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister resortu pracy Stanisław Szwed oraz senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Obecnie procedura uproszczona, nazywana także procedurą oświadczeniową, pozwala obywatelowi jednego z sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy, zatrudnić się w Polsce raz na 12 miesięcy przez pół roku bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Warunkiem jest bezpłatne zarejestrowanie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na tej podstawie może on się ubiegać o wizę uprawniającą do wykonywania pracy w Polsce.
Z takiej formy krótkoterminowego zatrudniania obcokrajowców powszechnie korzystają rolnicy prowadzący pracochłonne uprawy truskawek, borówek, jabłek i innych owoców. Po 30 września br., zgodnie z dyrektywą unijną z lutego 2014 r

zawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się