Dla państwa, klientów, pracowników

numer 1719 - 10.05.2017Gospodarka

Najbliższe lata przyniosą poważne zmiany w strukturze przychodowej Poczty Polskiej. Spółka oczekuje, że realizacja nowej strategii doprowadzi w ciągu pięciu lat do podwojenia przychodów spółki z KEP i pięciokrotnego wzrostu przychodów z działalności logistycznej.Poczta Polska (PP) – jedno z najstarszych przedsiębiorstw w naszym kraju, którego początki sięgają 1558 r. – przez ponad 450 lat miała niepodważalną pozycję. Rewolucja technologiczna, dzięki której główny ciężar komunikacji przejął internet, pokazała jednak, że spółka wyczerpała swoje dotychczasowe źródła rozwoju. Dziś Poczta znalazła się w punkcie zwrotnym, z którego wiodą tylko dwie drogi. Jedna zmierza ku trwałemu wzrostowi, dzięki zaangażowaniu się w budowę świata komunikacji cyfrowej oraz handlu internetowego i transgranicznego; druga polega na zachowaniu status quo. Nie ma wątpliwości, że kontynuowanie dotychczasowych sposobów funkcjonowania to jednak strategia krótkowzroczna.Nowa drogaRemedium ma być realizacja przez zarząd PP założeń nowej koncepcji rozwoju. – Nasza strategia jest wynikiem diagnozy otoczenia biznesowego i sytuacji wewnętrznej. Silna Poczta jest w interesie państwa i wszystkich obywateli. W innych krajach Europy nowoczesne usługi logistyczno-

-pocztowe stają się dziś tak samo ważne, jak choćby sektor paliwowy. Mądre państwo chce mieć własną pocztę, która zapewnia rzetelną obsługę korespondencji, dostarcza usługi cyfrowe, a w czasie potencjalnego ataku cybernetycznego może okazać się jedyną działającą strukturą  –  mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Strategia Grupy Poczty Polskiej na lata 2017–2021 identyfikuje główne bariery i zagrożenia (zarówno wewnątrz organizacji, jak i te rynkowe) i wyznacza kierunki niezbędnej transformacji, dającej szanse na realne wykorzystanie potencjału Grupy. Celem jest zbudowanie Poczty Polskiej jako największego, zaufanego integratora usług komunikacyjnych, paczkowych oraz logistycznych, zapewniającego klientom szeroki dostęp w oparciu o sieć placówek, listonoszy i platformę cyfrową.

Zarząd jako filar realizacji tych planów wskazuje pracowników spółki. Priorytetem stała się więc poprawa warunków ekonomicznych pracy i odbudowa ich zaufania do pracodawcy. To klucz do poprawy jakości usług, wzrostu satysfakcji klienta i w konsekwencji lepszych wyników sprzedażowych. Pozycja PP ma być budowana również w oparciu o realizację zobowiązań wobec państwa i obywateli.Trzy osie wzrostuOperator zamierza rozwijać się w swoistym trójkącie obszarów biznesowych. Pierwszy to rynek paczkowy, który ma imponujący potencjał wzrostu, będący w głównej mierze pochodną dynamicznego rozwoju sektora e-commerce, oraz logistyka pocztowa, domena PP. Potencjał operatora, przy strategicznej współpracy z kluczowymi spółkami skarbu państwa, pozwalają, by Poczta stała się największym polskim operatorem logistycznym z ofertą pełnego łańcucha dostaw, czyli również klasyczną ofertą usług logistycznych.

Drugą osią wzrostu PP ma być szeroko rozumiany rozwój obszaru międzynarodowego. Motorem ma być tzw. cross-border i wykorzystanie korzystnego usytuowania Polski na szlaku handlowym Azja

–Europa. Poczta chce być ważnym elementem budowy w naszym kraju hubu logistycznego dla e-commerce, znajdującego się właśnie na nowym Jedwabnym Szlaku. W tym obszarze szczególnie ważne będą współpraca z partnerami z Chin, ale także z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz partnerstwa z kluczowymi spółkami infrastrukturalnymi skarbu państwa. W efekcie PP ma stać się wiodącym podmiotem rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trzecia oś wzrostu to rozwój obszaru usług na rzecz administracji publicznej. Unikatowy dostęp do wszystkich obywateli i firm, rozwijana infrastruktura oraz zaufanie do Poczty Polskiej jako instytucji decydują o możliwości wykorzystania synergii na rzecz budowy jakości usług administracji. PP ma niezbędne ku temu narzędzia – jako Narodowy Operator Pocztowy jest istotnym elementem strategicznej infrastruktury państwa (realizuje usługi powszechne, obsługuje również administrację publiczną i spółki skarbu państwa), aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji Polski, a do tego jest operatorem strategicznych programów rządowych (abonament RTV, program Rodzina 500+, czy Mieszkanie Plus). Ponad wszystko PP aspiruje do wiodącej roli w budowie e-komunikacji państwo–obywatel, z uwagi na fakt posiadania z jednej strony największej sieci placówek oraz listonoszy i kurierów, a z drugiej – nowatorskiej platformy cyfrowej Envelo, dzięki której już  dziś każdy obywatel może aktywować Profil Zaufany (eGO), który pozwala na załatwienie wielu życiowych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Poczta jest w tym momencie pierwszym niebankowym podmiotem, który umożliwia aktywację Profilu Zaufanego.Cyfryzacja, tradycja i inwestycjeNajbliższe lata przyniosą poważne zmiany w strukturze przychodowej Poczty Polskiej. Spółka oczekuje, że realizacja nowej strategii – w oparciu o wspomniane trzy obszary biznesowe – doprowadzi w ciągu pięciu lat do podwojenia przychodów spółki z KEP i pięciokrotnego wzrostu przychodów z działalności logistycznej. W tym czasie łączne przychody z segmentów paczkowo-kurierskiego, logistyki oraz e-commerce mają przekroczyć poziom przychodów z korespondencji tradycyjnej. W 2015 r. stanowiły one zaledwie 19 proc. wpływów ze sprzedaży Grupy (podczas gdy listy 58 proc.), w 2021 r. mają jednak generować już 39 proc. (listy 37 proc.). Mimo to PP utrzyma pozycję lidera na rynku tradycyjnej korespondencji. Dzięki rozwojowi nowych usług znacząco poprawi natomiast wyniki w kolejnych obszarach, w tym m.in. obszarze usług dla administracji publicznej (e-administracja). To będzie ważna nowa noga biznesowa Poczty. Według założeń do strategii wpływy z tego tytułu do 2021 r. mają stanowić w strukturze przychodów grupy nawet 7 proc.

Ale aspiracje operatora do 2021 r. idą jeszcze dalej. Poczta zakłada 2,5-krotny wzrost przychodów z usług międzynarodowych, a także wzrost satysfakcji klientów i pracowników (powyżej poziomu 80 pkt.). Operator szacuje, że w konsekwencji realizacji strategii uda się trwale odwrócić spadkowy trend przychodowy i ustabilizować rentowność spółki i całej Grupy. Cele są imponujące – strategia zakłada bowiem, że prognozowana sprzedaż wzrośnie o 25 proc. z 5,5 mld zł w 2015 r. do blisko 6,9 mld zł w 2021 r.

–  Przed Pocztą otwierają się nowe perspektywy. Przestaje być ciężarem, a staje się partnerem dla państwa w świadczeniu cyfrowych usług publicznych. Pojawiają się też możliwości związane z obsługą handlu zagranicznego, m.in. Jedwabny Szlak. Rok 2017 będzie rokiem przełomowym, w którym zmienimy kurs, w jakim zmierza Poczta, i wejdziemy na ścieżkę wzrostu przychodów. Wypracowanym zyskiem chcemy dzielić się z pracownikami. Drugim obszarem, na który przeznaczymy zarobione pieniądze, będą inwestycje w nowe technologie – mówi Wiesław Włodek, prezes Poczty Polskiej.Artykuł sponsorowany 

Silna Poczta jest w interesie państwa i wszystkich obywateli. Mądre państwo chce mieć własną pocztę, która zapewnia rzetelną obsługę korespondencji, dostarcza usługi cyfrowe, a w czasie potencjalnego ataku cybernetycznego może okazać się jedyną działającą strukturą – mówi Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej |fot. Poczta Polska