Jarosław Kossakowski

Święty z rodu Jagiellonów

numer 1966 - 03.03.2018
W Wilnie od stuleci 4 marca, w dniu uroczystości św. Kazimierza, obchodzi się regionalne święto Kaziuki. Tradycja tych obchodów sięga 1602 r., daty kanonizowania Kazimierza Jagiellończyka (1458–1484), głównego patrona Litwy i historycznego patrona Polski. Królewicz Kazimierz był trzecim synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki.

Artyści z wytatuowanym numerem

numer 1954 - 17.02.2018
Nie bardzo wiem, czy o plastycznych pracach związanych z niemieckimi obozami koncentracyjnymi można myśleć i rozmawiać w kategoriach artystycznych, czy też są to tak dramatyczne świadectwa prawdy, że nie powinny podlegać żadnym twórczym kategoriom.

Walka karnawału z postem

numer 1951 - 14.02.2018
Autorem znanego na całym świecie obrazu „Walka karnawału z postem” był Pieter Bruegel, malarz, którego pochodzenie budzi wiele wątpliwości. Już samo jego nazwisko ma kilka pisowni, a i miejsce urodzenia jest niepewne.

Czarno-biały uśmiech myśliciela

numer 1945 - 07.02.2018
Zmarły blisko 20 lat temu Antoni Chodorowski (1946–1999) był artystą wszechstronnym, a jego ponadczasowa twórczość wywołuje i obecnie żywą reakcję. Dowodzą tego publikowane nadal w dzisiejszej prasie jego rysunkowe żarty, dowiodła też wystawa jego prac na papierze otwarta 2 lutego br. w warszawskim Centrum Łowicka.

Czarno-biały uśmiech myśliciela

numer 1945 - 07.02.2018
WYSTAWA Zmarły blisko dwadzieścia lat temu Antoni Chodorowski (ur. 1946 r., zm. 1999 r.) był artystą wszechstronnym, a jego ponadczasowa twórczość wywołuje także dzisiaj żywą reakcję. Dowodzą tego publikowane nadal w dzisiejszej prasie jego rysunkowe żarty, świadczy też o tym wystawa jego prac na papierze otwarta 2 lutego br. w warszawskim Centrum Łowicka.

Cisza przed bitwą

numer 1936 - 27.01.2018
Wydarzenie, jakim w ostatnich tygodniach było odnalezienie zaginionego po wojnie obrazu Maksymiliana Gierymskiego (1846–1874) zatytułowanego „Zima w małym miasteczku”, przypomniało postać tego wybitnego, ale bardzo młodo zmarłego twórcy. Warto też zauważyć, że artysta namalował dwa prawie identyczne widoki tych samych wiejskich chat, tylko w różnych porach roku.

„Godzinki” króla Jana III Sobieskiego

numer 1925 - 15.01.2018
Wśród zwiedzających w minione lato pałac w Wilanowie nie wszyscy zwrócili uwagę na prezentowany tam niewielkiego formatu tomik przedstawiający faksymile „Godzinek Sobieskiego”. Modlitewnik ten jednak zasługuje na uwagę. Iluminowane karty perfekcyjnie wykonanego faksymile „Godzinek”, oprócz imponujących, całostronicowych ilustracji, m.in.

Boże Narodzenie... z watrą i ze zbójnikami

numer 1910 - 23.12.2017
Zlatujący z nieba anioł wśród tatrzańskich urwisk ogłasza dobrą nowinę wypisaną niewprawnymi literami na długiej banderoli: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” – to scena obrazu namalowanego przez anonimowego autora na szkle i przedstawiającego Boże Narodzenie w wersji podhalańskiej.

Błękitni żołnierze gen. Józefa Hallera

numer 1903 - 15.12.2017
Oddział piechoty w błękitnoszarych mundurach, w karnym szeregu i w pełnym marszowo-bojowym rynsztunku, stanowi centralny punkt aranżacji wystawy pt. „Błękitna Armia. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały”, przygotowanej przez zespół Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Relikwie i krzyż św. Andrzeja Apostoła

numer 1889 - 29.11.2017
Cykl Święci w sztukach pięknych
Relikwie wspominanego przez Kościół 30 listopada św. Andrzeja Apostoła do Warszawy sprowadzone zostały w 2003 r. i złożone w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta przy placu Teatralnym w Warszawie.

Artysta w wojskowym mundurze

numer 1888 - 28.11.2017
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Rysunki i obrazy Józefa Czapskiego 
W czasie Powstania Warszawskiego spłonął prawie cały przedwojenny malarski dorobek Czapskiego, to, co oglądamy na wystawach po roku 1990, to już dzieła powojenne, nie w pełni oddające jego malarskie zainteresowania.

Artystyczne postacie Legionów Polskich

numer 1867 - 02.11.2017
„W początkach 1915 r. Legiony Polskie miały w swoich szeregach ponad 10 tys. ochotników, z tego ponad 3,5 tys. w Pierwszej Brygadzie. Duży odsetek żołnierzy Pierwszej Brygady stanowili ludzie młodzi, wykształceni, często artyści, pisarze, poeci o wyraźnych przekonaniach politycznych” – pisał w rozprawie pt. „Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918” prof.

Czasy artystycznej rewolucji

numer 1856 - 19.10.2017
WYSTAWA Węgierska awangarda w Zamku Królewskim w Warszawie

Trzeba szczerze przyznać, że większość nazwisk węgierskich twórców epoki modernizmu jest w Polsce nawet muzealnym bywalcom mało znana. No, może poza nazwiskiem światowej sławy eksperymentatora fotografii László Moholya-Nagya (ur. na Węgrzech w 1895 r. – zm. w USA w 1946 r.).

Oblicza mieszczańskiego salonu

numer 1849 - 11.10.2017
 Wystawa Biedermeier w warszawskim Muzeum Narodowym

Termin „biedermeier” pochodzi z połączenia niemieckiego przymiotnika „bieder”, czyli „powszechny, pospolity”, i słowa „Meier” odnoszącego się do najbardziej popularnego niemieckiego nazwiska. Całość miała więc odzwierciadlać banalną osobowość przeciętnego filistra.

Mela Muter – fenomen szkoły paryskiej

numer 1832 - 21.09.2017
Czy Maria Melania z Kingslandów Mutermilchowa znana jako Mela Muter (1876–1967), polska malarka pochodzenia żydowskiego, znajdzie należne jej zaszczytne miejsce w dziejach światowego malarstwa? 

Święta Róża z Miasta Królów

numer 1828 - 16.09.2017
Ekspozycja w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej pt. „Święta Seraficka, wybitne życie – 400. rocznica śmierci św. Róży z Limy” gromadzi dzieła ze zbiorów peruwiańskiego kolekcjonera Ormana Zevallosa Orillo. Otwarcia dokonali kard. Kazimierz Nycz wraz z ambasadorem Peru w Polsce Albertem Salasem Barahona.

Chwała bohaterowi, obrońcy chrześcijaństwa

numer 1820 - 07.09.2017
Zabytkowe dzieła sztuki z polskich królewskich siedzib, takich jak Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie oraz innych instytucji i zbiorów prywatnych, tworzą wystawę pt. „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu”. Wystawa od 7 lipca do 1 listopada 2017 r.

Wspaniałe dzieło mistrza Wita Stwosza

numer 1801 - 16.08.2017
Tysiące pielgrzymów zdążających co roku do jasnogórskiego klasztoru w Częstochowie, by uczcić i modlić się 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP, z pewnością mają w oczach jej znane plastyczne wizerunki. W Polsce bez wątpienia do najsławniejszych takich przedstawień należy ołtarz mariacki w krakowskiej świątyni pw.

I w Ostrej świecisz Bramie

numer 1795 - 08.08.2017
„Obraz nie miał żadnej przystojnej kaplicy ani przyzwoitej cudownym obrazom ozdoby, ale tylko na tym samym, na którym i teraz jest miejscu, do muru był nieco wpuszczony z okiennicami, czyli drzwiczkami w niezupełny kwadrat zrobionymi, od śnieżnych i dżdżystych nawalności Obraz zakrywającymi” – pisał w Wilnie w roku 1761 w „Relacji o cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny” karmelita o.

Szepty czy stłumiony krzyk?

numer 1793 - 05.08.2017
Liczne wystawy prac malarskich Janusza Lewandowskiego zwykle w swoich tytułach niosą takie określenia jak „szepty”, „półgłosy”, „szelesty” czy „półcienie”. Śledząc od lat dokonania tego wybitnego malarza, coraz bardziej nabieram przekonania, że jego obrazy nie przemawiają szeptem, lecz wyraźnie podnoszą głos.