Jarosław Kossakowski

Czasy artystycznej rewolucji

numer 1856 - 19.10.2017
WYSTAWA Węgierska awangarda w Zamku Królewskim w Warszawie

Trzeba szczerze przyznać, że większość nazwisk węgierskich twórców epoki modernizmu jest w Polsce nawet muzealnym bywalcom mało znana. No, może poza nazwiskiem światowej sławy eksperymentatora fotografii László Moholya-Nagya (ur. na Węgrzech w 1895 r. – zm. w USA w 1946 r.).

Oblicza mieszczańskiego salonu

numer 1849 - 11.10.2017
 Wystawa Biedermeier w warszawskim Muzeum Narodowym

Termin „biedermeier” pochodzi z połączenia niemieckiego przymiotnika „bieder”, czyli „powszechny, pospolity”, i słowa „Meier” odnoszącego się do najbardziej popularnego niemieckiego nazwiska. Całość miała więc odzwierciadlać banalną osobowość przeciętnego filistra.

Mela Muter – fenomen szkoły paryskiej

numer 1832 - 21.09.2017
Czy Maria Melania z Kingslandów Mutermilchowa znana jako Mela Muter (1876–1967), polska malarka pochodzenia żydowskiego, znajdzie należne jej zaszczytne miejsce w dziejach światowego malarstwa? 

Święta Róża z Miasta Królów

numer 1828 - 16.09.2017
Ekspozycja w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej pt. „Święta Seraficka, wybitne życie – 400. rocznica śmierci św. Róży z Limy” gromadzi dzieła ze zbiorów peruwiańskiego kolekcjonera Ormana Zevallosa Orillo. Otwarcia dokonali kard. Kazimierz Nycz wraz z ambasadorem Peru w Polsce Albertem Salasem Barahona.

Chwała bohaterowi, obrońcy chrześcijaństwa

numer 1820 - 07.09.2017
Zabytkowe dzieła sztuki z polskich królewskich siedzib, takich jak Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie oraz innych instytucji i zbiorów prywatnych, tworzą wystawę pt. „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu”. Wystawa od 7 lipca do 1 listopada 2017 r.

Wspaniałe dzieło mistrza Wita Stwosza

numer 1801 - 16.08.2017
Tysiące pielgrzymów zdążających co roku do jasnogórskiego klasztoru w Częstochowie, by uczcić i modlić się 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP, z pewnością mają w oczach jej znane plastyczne wizerunki. W Polsce bez wątpienia do najsławniejszych takich przedstawień należy ołtarz mariacki w krakowskiej świątyni pw.

I w Ostrej świecisz Bramie

numer 1795 - 08.08.2017
„Obraz nie miał żadnej przystojnej kaplicy ani przyzwoitej cudownym obrazom ozdoby, ale tylko na tym samym, na którym i teraz jest miejscu, do muru był nieco wpuszczony z okiennicami, czyli drzwiczkami w niezupełny kwadrat zrobionymi, od śnieżnych i dżdżystych nawalności Obraz zakrywającymi” – pisał w Wilnie w roku 1761 w „Relacji o cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny” karmelita o.

Szepty czy stłumiony krzyk?

numer 1793 - 05.08.2017
Liczne wystawy prac malarskich Janusza Lewandowskiego zwykle w swoich tytułach niosą takie określenia jak „szepty”, „półgłosy”, „szelesty” czy „półcienie”. Śledząc od lat dokonania tego wybitnego malarza, coraz bardziej nabieram przekonania, że jego obrazy nie przemawiają szeptem, lecz wyraźnie podnoszą głos. 

Nagła światłość u bram Damaszku

numer 1772 - 12.07.2017
Najbardziej znanym atrybutem św. Pawła Apostoła, który swoje święto wraz ze
św. Piotrem Apostołem obchodził 29 czerwca, jest miecz, bywa nim też jednak księga lub koń. Kościół obchodzi święto Piotra i Pawła w tym samym dniu, gdyż obaj pełnili funkcje nadrzędne wobec pozostałych apostołów. Piotra uważa się za głowę Kościoła, Pawła zaś za Apostoła Narodów.


Książęca kolekcja

numer 1771 - 11.07.2017
Po raz pierwszy publicznie zaprezentowana została w Polsce prywatna kolekcja portretów i pamiątek rodu Radziwiłłów, zgromadzonych przez absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego i znanego finansistę Macieja Radziwiłła (ur. 1961 r.).

​Muzeum Narodowe w Warszawie Wystawa „W warsztacie niderlandzkiego mistrza”

numer 1739 - 02.06.2017
Święci na papierze i w podczerwieni
Wielu znanych artystów, a także krytyków sztuki uznaje rysunek za jedną z najbardziej intymnych form twórczego, plastycznego przekazu.


Zatarg króla z biskupem

numer 1728 - 20.05.2017
Św. Stanisław wspominany jest przez Kościół dwa razy w roku – 8 maja wypada święto właściwe, a 27 września obchodzony jest dzień przeniesienia relikwii świętego z kościoła pw. św. Michała Archanioła na Skałce w Krakowie (obecnie bazylika pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika) do katedry na Wawelu.

Sejm Wielki w rysunkach

numer 1713 - 02.05.2017
Zwołany na 6 października 1788 r. do Zamku Królewskiego w Warszawie Sejm Wielki, zwany też Sejmem Czteroletnim, przeciągnął się bowiem nieoczekiwanie i trwał cztery lata.

Znak krzyża dawniej i dzisiaj

numer 1700 - 14.04.2017
Otwarta niedawno wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1) nosi tytuł: „Sztuka krzyża. Krzyż w sztuce” i odnaleźć na niej można liczne przesłania przystające do czasu Wielkiego Tygodnia. Krzyż jest świętym znakiem Odkupienia; znakiem tym Kościół rozpoczyna wszelkie czynności, błogosławi nim i święci.

Szlakiem szogunów

numer 1692 - 05.04.2017
Oryginalność warszawskiej ekspozycji zatytułowanej „Podróż do Edo” podkreśla sala edukacyjna, w której znajduje się bogaty zestaw XIX-wiecznych materiałów, przyborów i narzędzi służących do wykonywania drzeworytniczych odbitek. Wyświetlane są też tam krótkie filmy ukazujące japońskich drukarzy przy pracy i kolejne etapy odbijania barwnego drzeworytu.

Opiekun Maryi i Jezusa

numer 1681 - 23.03.2017
Z postacią św. Józefa, którego uroczystość Kościół obchodził 19 marca, związane są głównie teksty apokryficzne.

Jasna Góra mniej znana

numer 1671 - 11.03.2017
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu kultu Maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym, ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” – głosi sejmowa uchwała z grudnia 2016 r.

Obrazy i figury wśród kryształów i kielichów

numer 1649 - 14.02.2017
Warszawskie Muzeum Narodowe, reorganizując swoje stałe galerie, przyjęło nową, ale znaną zasadę prezentowania zbiorów dawnego malarstwa i rzeźby w otoczeniu przedmiotów rzemiosła artystycznego. Obok imponujących sarmackich portretów wiszą więc przeplatane złotą nicią pasy słuckie, stoją mieniące się w świetle barokowe kielichy i kryształowe karafki.

Matka Boska z gromnicą i wilkami

numer 1639 - 02.02.2017
Liczne legendy łączące się ze Świętem Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) odnajdywały swoje odbicie nie tylko w przedstawieniach sztuki ludowej czy amatorskiej. Temat ten także podejmowali znani artyści malarze.

Chirurg z malarską paletą

numer 1634 - 27.01.2017
Kowno, przedwojenna stolica Litwy, dziś jest po Wilnie drugim co do wielkości miastem tego kraju. U podnóża wznoszącej się w samym centrum Kowna Zielonej Góry przedłużeniem ulicy Elizy Orzeszkowej (E. Ożeskienes gatve) jest V. Putvinskio gatve, gdzie pod nr. 55 wznosi się stylistycznie zbliżony do art déco budynek Muzeum Sztuki im. Mikołaja K. Čiurlionisa.