Jarosław Kossakowski

Błękitni żołnierze gen. Józefa Hallera

numer 1903 - 15.12.2017
Oddział piechoty w błękitnoszarych mundurach, w karnym szeregu i w pełnym marszowo-bojowym rynsztunku, stanowi centralny punkt aranżacji wystawy pt. „Błękitna Armia. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały”, przygotowanej przez zespół Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Relikwie i krzyż św. Andrzeja Apostoła

numer 1889 - 29.11.2017
Cykl Święci w sztukach pięknych
Relikwie wspominanego przez Kościół 30 listopada św. Andrzeja Apostoła do Warszawy sprowadzone zostały w 2003 r. i złożone w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta przy placu Teatralnym w Warszawie.

Artysta w wojskowym mundurze

numer 1888 - 28.11.2017
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Rysunki i obrazy Józefa Czapskiego 
W czasie Powstania Warszawskiego spłonął prawie cały przedwojenny malarski dorobek Czapskiego, to, co oglądamy na wystawach po roku 1990, to już dzieła powojenne, nie w pełni oddające jego malarskie zainteresowania.

Artystyczne postacie Legionów Polskich

numer 1867 - 02.11.2017
„W początkach 1915 r. Legiony Polskie miały w swoich szeregach ponad 10 tys. ochotników, z tego ponad 3,5 tys. w Pierwszej Brygadzie. Duży odsetek żołnierzy Pierwszej Brygady stanowili ludzie młodzi, wykształceni, często artyści, pisarze, poeci o wyraźnych przekonaniach politycznych” – pisał w rozprawie pt. „Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918” prof.

Czasy artystycznej rewolucji

numer 1856 - 19.10.2017
WYSTAWA Węgierska awangarda w Zamku Królewskim w Warszawie

Trzeba szczerze przyznać, że większość nazwisk węgierskich twórców epoki modernizmu jest w Polsce nawet muzealnym bywalcom mało znana. No, może poza nazwiskiem światowej sławy eksperymentatora fotografii László Moholya-Nagya (ur. na Węgrzech w 1895 r. – zm. w USA w 1946 r.).

Oblicza mieszczańskiego salonu

numer 1849 - 11.10.2017
 Wystawa Biedermeier w warszawskim Muzeum Narodowym

Termin „biedermeier” pochodzi z połączenia niemieckiego przymiotnika „bieder”, czyli „powszechny, pospolity”, i słowa „Meier” odnoszącego się do najbardziej popularnego niemieckiego nazwiska. Całość miała więc odzwierciadlać banalną osobowość przeciętnego filistra.

Mela Muter – fenomen szkoły paryskiej

numer 1832 - 21.09.2017
Czy Maria Melania z Kingslandów Mutermilchowa znana jako Mela Muter (1876–1967), polska malarka pochodzenia żydowskiego, znajdzie należne jej zaszczytne miejsce w dziejach światowego malarstwa? 

Święta Róża z Miasta Królów

numer 1828 - 16.09.2017
Ekspozycja w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej pt. „Święta Seraficka, wybitne życie – 400. rocznica śmierci św. Róży z Limy” gromadzi dzieła ze zbiorów peruwiańskiego kolekcjonera Ormana Zevallosa Orillo. Otwarcia dokonali kard. Kazimierz Nycz wraz z ambasadorem Peru w Polsce Albertem Salasem Barahona.

Chwała bohaterowi, obrońcy chrześcijaństwa

numer 1820 - 07.09.2017
Zabytkowe dzieła sztuki z polskich królewskich siedzib, takich jak Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie oraz innych instytucji i zbiorów prywatnych, tworzą wystawę pt. „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu”. Wystawa od 7 lipca do 1 listopada 2017 r.

Wspaniałe dzieło mistrza Wita Stwosza

numer 1801 - 16.08.2017
Tysiące pielgrzymów zdążających co roku do jasnogórskiego klasztoru w Częstochowie, by uczcić i modlić się 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP, z pewnością mają w oczach jej znane plastyczne wizerunki. W Polsce bez wątpienia do najsławniejszych takich przedstawień należy ołtarz mariacki w krakowskiej świątyni pw.

I w Ostrej świecisz Bramie

numer 1795 - 08.08.2017
„Obraz nie miał żadnej przystojnej kaplicy ani przyzwoitej cudownym obrazom ozdoby, ale tylko na tym samym, na którym i teraz jest miejscu, do muru był nieco wpuszczony z okiennicami, czyli drzwiczkami w niezupełny kwadrat zrobionymi, od śnieżnych i dżdżystych nawalności Obraz zakrywającymi” – pisał w Wilnie w roku 1761 w „Relacji o cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny” karmelita o.

Szepty czy stłumiony krzyk?

numer 1793 - 05.08.2017
Liczne wystawy prac malarskich Janusza Lewandowskiego zwykle w swoich tytułach niosą takie określenia jak „szepty”, „półgłosy”, „szelesty” czy „półcienie”. Śledząc od lat dokonania tego wybitnego malarza, coraz bardziej nabieram przekonania, że jego obrazy nie przemawiają szeptem, lecz wyraźnie podnoszą głos. 

Nagła światłość u bram Damaszku

numer 1772 - 12.07.2017
Najbardziej znanym atrybutem św. Pawła Apostoła, który swoje święto wraz ze
św. Piotrem Apostołem obchodził 29 czerwca, jest miecz, bywa nim też jednak księga lub koń. Kościół obchodzi święto Piotra i Pawła w tym samym dniu, gdyż obaj pełnili funkcje nadrzędne wobec pozostałych apostołów. Piotra uważa się za głowę Kościoła, Pawła zaś za Apostoła Narodów.


Książęca kolekcja

numer 1771 - 11.07.2017
Po raz pierwszy publicznie zaprezentowana została w Polsce prywatna kolekcja portretów i pamiątek rodu Radziwiłłów, zgromadzonych przez absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego i znanego finansistę Macieja Radziwiłła (ur. 1961 r.).

​Muzeum Narodowe w Warszawie Wystawa „W warsztacie niderlandzkiego mistrza”

numer 1739 - 02.06.2017
Święci na papierze i w podczerwieni
Wielu znanych artystów, a także krytyków sztuki uznaje rysunek za jedną z najbardziej intymnych form twórczego, plastycznego przekazu.


Zatarg króla z biskupem

numer 1728 - 20.05.2017
Św. Stanisław wspominany jest przez Kościół dwa razy w roku – 8 maja wypada święto właściwe, a 27 września obchodzony jest dzień przeniesienia relikwii świętego z kościoła pw. św. Michała Archanioła na Skałce w Krakowie (obecnie bazylika pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika) do katedry na Wawelu.

Sejm Wielki w rysunkach

numer 1713 - 02.05.2017
Zwołany na 6 października 1788 r. do Zamku Królewskiego w Warszawie Sejm Wielki, zwany też Sejmem Czteroletnim, przeciągnął się bowiem nieoczekiwanie i trwał cztery lata.

Znak krzyża dawniej i dzisiaj

numer 1700 - 14.04.2017
Otwarta niedawno wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1) nosi tytuł: „Sztuka krzyża. Krzyż w sztuce” i odnaleźć na niej można liczne przesłania przystające do czasu Wielkiego Tygodnia. Krzyż jest świętym znakiem Odkupienia; znakiem tym Kościół rozpoczyna wszelkie czynności, błogosławi nim i święci.

Szlakiem szogunów

numer 1692 - 05.04.2017
Oryginalność warszawskiej ekspozycji zatytułowanej „Podróż do Edo” podkreśla sala edukacyjna, w której znajduje się bogaty zestaw XIX-wiecznych materiałów, przyborów i narzędzi służących do wykonywania drzeworytniczych odbitek. Wyświetlane są też tam krótkie filmy ukazujące japońskich drukarzy przy pracy i kolejne etapy odbijania barwnego drzeworytu.

Opiekun Maryi i Jezusa

numer 1681 - 23.03.2017
Z postacią św. Józefa, którego uroczystość Kościół obchodził 19 marca, związane są głównie teksty apokryficzne.