Wywiad

Michał Tusk był przygotowywany do przesłuchania

numer 1756 - 23.06.2017
ROZMOWA Ze STANISŁAWEM PIĘTĄ, posłem PiS-u, członkiem komisji ds. Amber Gold, rozmawia LIDIA LEMANIAK
Na Festiwalu Dwa Teatry wszyscy są zwycięzcami!

numer 1754 - 21.06.2017
WYWIAD Z EWĄ MILLIES-LACROIX, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej i dyrektor artystyczną Festiwalu Dwa Teatry, oraz z JANEM TOMASZEWSKIM, doradcą zarządu Telewizji Polskiej ds. teatru, rozmawia SYLWIA KRASNODĘBSKAEsbek oskarżył człowieka podziemia

numer 1753 - 20.06.2017
WYWIAD Z ANDRZEJEM KAMRADEM, byłym działaczem podziemnego Ruchu Młodzieży Niezależnej, rozmawia JAROSŁAW WRÓBLEWSKI

Drukowaliśmy ulotki, plakaty oraz gazetkę „Szaniec”. Nasza działalność wiązała się z odpowiedzialnością i obawą nie o to, że zostaniemy aresztowani, ale że nie ukazałby się wtedy na czas kolejny numer „Szańca”. Nie zastanawialiśmy się nad zagrożeniami.

Grać odpowiedzialnie, działać mobilnie

numer 1752 - 19.06.2017
WYWIAD Z OLGIERDEM CIEŚLIKIEM, prezesem Totalizatora Sportowego, rozmawia WOJCIECH ŁUKASZ LUBIŃSKIPolska wspiera Trójkąt Weimarski

numer 1751 - 17.06.2017
WYWIAD Z dr. ŁUKASZEM JURCZYSZYNEM, analitykiem ds. Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, rozmawia KONRAD WYSOCKIW procedurach i traktatach UE nie ma kar za nieprzyjmowanie uchodźców

numer 1749 - 14.06.2017
WYWIAD Z ministrem spraw zagranicznych WITOLDEM WASZCZYKOWSKIM rozmawia LIDIA LEMANIAKCud, który nieustannie nas zmienia

numer 1749 - 14.06.2017
WYWIAD Z KS. ANDRZEJEM ZIOMBRĄ, proboszczem parafii św. Jacka w Legnicy,
rozmawia JAROSŁAW WRÓBLEWSKIŻyjemy w kulturze wątpliwości. Wątpliwości w trwałe zasady, przyjaźnie, związki i decyzje. A On, Jezus Chrystus, jakby niemym krzykiem konania przywołuje tęskniących za ukojeniem i trwałością.


Agent wyklęty

numer 1748 - 13.06.2017
WYWIAD Z historykiem TADEUSZEM PŁUŻAŃSKIM rozmawia JAN PRZEMYŁSKI
Lawina dobroci spływa do Broniszewic

numer 1748 - 13.06.2017
DOBROCZYNNOŚĆ Z siostrą ELIZĄ MYK rozmawia JAROSŁAW WRÓBLEWSKIBudując dom dla niepełnosprawnych, zyskałyśmy całkiem sporą rodzinę darczyńców, którym zależy na chłopcach z Broniszewic. Myślę, że to grupa ponad 6 tys. osób. Jest w Polakach chęć pomagania. Nie zostawią swoich rodaków w potrzebie bez pomocy.


Rozwój rynku kapitałowego jest polską racją stanu

numer 1747 - 12.06.2017
WYWIAD Z WALDEMAREM MARKIEWICZEM, prezesem Izby Domów Maklerskich, rozmawia ANDRZEJ RATAJCZYK