Kapituła Konkursu


POLSKI PRZEDSIĘBIORCA 2015 GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE

 

 

1.  Reprezentanci patronów merytorycznych:

Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju
Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii

2. Reprezentanci Partnera Strategicznego:

Ilona Wołyniec Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów PKO Bank Polski
Paweł Pach Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Bank Polski
Agnieszka Wardak Dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Bank Polski

3. Reprezentanci partnerów instytucjonalnych:

Krzysztof Przybył Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Piotr Gursztyn Wiceprezes Zarządu Instytutu Staszica

4. Reprezentanci Redakcji „Gazeta Polska Codziennie”:

Tomasz Sakiewicz Redaktor Naczelny
Grzegorz Tomaszewski Prezes Zarządu

5. Przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii:

Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Cezary Kazimierczak Prezes Zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
Marcin Chludziński Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Dr Agnieszka Domańska Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Dr Dominik Smyrgała Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas
Dr Łukasz Kister Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas