Kapituła Konkursu


POLSKI PRZEDSIĘBIORCA 2016 GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE

 

 

1.  Reprezentanci patronów merytorycznych:

Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju
Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marcin Chludziński Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

2. Reprezentanci Partnera Strategicznego:

Ilona Wołyniec Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów PKO Bank Polski
Paweł Pach Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Bank Polski
Agnieszka Wardak Dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Bank Polski

3. Reprezentanci partnerów instytucjonalnych:

Krzysztof Przybył Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Michał Lipiński Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Wiktor Świetlik Instytut Staszica

4. Reprezentanci Redakcji „Gazeta Polska Codziennie”:

Tomasz Sakiewicz Redaktor Naczelny
Grzegorz Tomaszewski Prezes Zarządu

5. Przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii:

Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Cezary Kazimierczak Prezes Zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
Dr Łukasz Kister Instytut Jagielloński
Dr Agnieszka Domańska Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Marcin Rosołowski ART Media
Piotr Hofman Grupa Inwest