O Konkursie

Konkurs „Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie” ma za zadanie wyłonić najlepszych polskich przedsiębiorców, pokazać najbardziej pomysłowych i innowacyjnych, nagrodzić filantropów, pochwalić się eksporterami produktów z etykietą „Made in Poland”, wskazać tych małych i średnich z potencjałem na awans do grona wielkich.

Pierwsza edycja Konkursu zakończy się uroczystą Galą 21 września 2016 roku w „Fortecy Kręglickich” w Warszawie. Podczas tego wieczoru uhonorujemy najlepszych polskich biznesmenów i przedsiębiorców w pięciu kategoriach:

  • eksporter,
  • innowator,
  • lider przemysłu,
  • reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw
  • filantrop.


Do wskazania nominowanych i wyłonienia laureatów nagród w Konkursie zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata akademickiego, przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój, naukę, finanse, wysokich rangą urzędników państwowych, autorytety z dziedziny ekonomii i gospodarki, przedstawicieli partnerów.

Przy ustalaniu listy nominowanych nasi eksperci posłużą się specjalistycznymi raportami ekonomicznymi. Pod uwagę będą brane tylko te podmioty gospodarcze, które posiadają 100-procentowy udział polskiego kapitału i mają swoją siedzibę w Polsce.  

W czasie pozostającym do pierwszej Gali Konkursu będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach, prezentować sylwetki nominowanych, przedstawiać członków Kapituły oraz oczywiście nagłaśniać i promować wszelkie promujące polski przemysł projekty i decyzje ułatwiające funkcjonowanie i rozwój firm w naszym kraju.

Konkurs „Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie” ma wskazywać co roku uczciwych przedsiębiorców, solidne firmy i ich wysokiej jakości produkty. Liczymy na to, że z roku na rok wybór laureatów będzie coraz trudniejszy, bo liczba zasobnych i prężnie działających polskich firm będzie szybko rosła.


Polski Przedsiębiorco, zaprosimy również Ciebie!