Partnerzy


Partner Strategiczny:

PKO Bank Polski jest największym bankiem w Polsce, a także jedną z wiodących instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej pod względem kapitałów własnych, aktywów, udziałów w rynku, liczby klientów i rozległości sieci dystrybucji. Jest silnym i nowoczesnym bankiem uniwersalnym, łączącym tradycyjnie dominującą rolę w sektorze detalicznym z sukcesywnym wzmacnianiem pozycji rynkowej segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

Od prawie 100 lat PKO Bank Polski troszczy się o finanse kolejnych pokoleń klientów, mnożąc ich oszczędności oraz wspierając ich plany i inwestycje. Jest instytucją nowoczesną i elastyczną, płynnie modyfikującą zarówno swoją strukturę, strategie biznesowe, jak i ofertę, wobec niezwykle zmiennego otoczenia rynkowego oraz coraz precyzyjniej definiowanych oczekiwań klientów. Szeroką gamę usług Banku uzupełniają oferty funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowych, usług płatniczych, leasingu i faktoringu oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Strategia Banku koncentruje się na potrzebach klientów, a ewolucja modelu biznesowego jest wynikiem digitalizacji życia społecznego i gospodarczego. Bank inwestuje w innowacyjne produkty i rozwiązania organizacyjne, także we współpracy z firmami z branży FinTech. Tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jest prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej.Partner:

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.Partner Wspierający:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych stref ekonomicznych: SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP S.A. wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.Partner Wspierający:

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest światowym producentem miedzi i srebra z blisko 60-letnim doświadczeniem w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. W Polsce eksploatuje jedno z największych na świecie złóż miedzi, gwarantujące ciągłość produkcji przez kolejne kilkadziesiąt lat. Grupa KGHM produkuje również m.in. złoto, molibden, ołów i sól kamienną. Jest także jednym z wiodących eksporterów w kraju i jedną z największych spółek w Polsce, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów, zlokalizowanych na trzech kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.

Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej. Jako nowoczesna, globalna organizacja wpływa na zrównoważony rozwój świata.Partner Wspierający:


PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedyną spółką notowaną w prestiżowym rankingu Fortune 500.

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2700 nowoczesnych i stacji paliw. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 60 krajach. W ramach rozwoju energetyki, finalizowane są dwa projekty elektrociepłowni gazowo-parowych opartych na kogeneracji we Włocławku i w Płocku, a w obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2016 szacuje się na ponad 100 mln boe.

Obecnie Koncern jest najbardziej wartościową spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,5 mld zł, PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już cztery razy z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.Partner Wspierający:


Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. Przedsiębiorstwo zarządza m. in. Lotniskiem Chopina w Warszawie, największym w Polsce i jednym z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. Lotnisko Chopina posiada status międzynarodowego centrum przesiadkowego, zapewniającego państwu dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Stale utrzymuje i rozwija zdolność operacyjną na rzecz przewoźników oferujących m.in. połączenia długodystansowe. W 2016 r. port ten uzyskał blisko 40 proc. udziału rynku w lotniczym ruchu pasażerskim w Polsce, realizując 155 tys. operacji, z których skorzystało 12,8 mln pasażerów. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje 15 spółek, m. in. Kraków Airport.Partner Wspierający:


PZL-Świdnik S.A, firma z ponad 65-letnim doświadczeniem, jest jedynym polskim producentem śmigłowców. To dzięki PZL-Świdnik nasz kraj znajduje się w elitarnym gronie siedmiu państw na świecie, posiadających na swoim terytorium kompletnych producentów śmigłowców. Wszechstronna gama produktów PZL-Świdnik powoduje, że mogą one z powodzeniem wykonywać funkcje cywilne i wojskowe. Do dziś spółka wyprodukowała i dostarczyła ponad 7400 śmigłowców do klientów z ponad 40 krajów na całym świecie. PZL-Świdnik jest kluczowym partnerem polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach najważniejszych programów śmigłowcowych polskich Sił Zbrojnych. Prawie 80 proc. śmigłowców dostarczonych polskim Siłom Zbrojnym w ostatnich 10 latach to maszyny wyprodukowane w Świdniku. PZL-Świdnik jest częścią grupy Leonardo Helicopters od 2010 roku.