Górnicy włożyli wielki wysiłek w uratowanie swojej firmy

numer 2165 - 27.10.2018

Wczoraj, 26 października, pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) otrzymali ekwiwalent pieniężny za zawieszony deputat węglowy. To ostatnie świadczenie pracownicze, którego realizacja została wstrzymana na mocy „porozumienia oszczędnościowego” z 16 września 2015 r. – podkreśla w swym komunikacie Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW SA.Pieniądze na wypłaty zostały wypracowane dzięki udanej reformie górnictwa przeprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz zwiększonym zyskom spółki. Ostatecznie wypłatę umożliwiło porozumienie reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA i zarządu firmy. – Teraz naszym głównym celem jest wprowadzenie jednolitego układu zbiorowego pracy, co pozwoli na dalszy wzrost płac i ostateczne wyrównanie sytuacji wszystkich pracowników spółki – deklarują związkowcy.

– Po dokonaniu analizy wyników finansowych za III kwartał 2018 r. i uwzględniając wniosek Reprezentatywnych Organizacji Związkowych pracownikom JSW zostanie wypłacony zaległy deputat węglowy – potwierdziła rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. Uprawnieni są pracownicy, którzy pracowali w JSW w 2016 r. i byli w stanie zatrudnienia na dzień podpisania porozumienia, a więc 11 czerwca 2018 r. – Wypłata zaległego deputatu jest realizacją porozumienia zawartego 11 czerwca tego roku pomiędzy zarządem JSW i działającymi w niej reprezentatywnymi organizacjami związkowymi dotyczącego m.in. nadpłaty świadczeń utraconych w związku z porozumieniem z 16 września 2015 r., które pozwoliło spółce przetrwać największy kryzys – wyjaśniła Jabłońska-Bajer. Według informacji przekazanych przez związkowców, wypłacona kwota wyniesie 3874 zł netto.

Związkowcy podkreślają, że gdyby porozumienie z września 2015 r. nie zostało podpisane, najprawdopodobniej doszłoby do upadłości spółki i likwidacji tysięcy miejsc pracy. Zgodnie z paragrafem 9 tego porozumienia wypłata czasowo utraconych świadczeń, takich jak czternasta pensja czy węgiel deputatowy, miała być zrealizowana możliwie szybko. Realizacja świadczenia w postaci ekwiwalentu za zawieszony deputat węglowy stała się możliwa nie tylko z powodu wysokiej ceny węgla – zarówno koksującego, jak i energetycznego – ale również dzięki dobrej sytuacji ekonomicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i twardej postawie negocjacyjnej reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników JSW SA.

Niedawne 25-lecie Jastrzębskiej Spółki Węglowej obchodzone było w wyśmienitych nastrojach. Firma nie tylko odrobiła straty z lat rządów PO-PSL, ale osiąga rekordowe wyniki i planuje największe inwestycje w swej historii. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że to zasługa nie tylko skutecznej reformy górnictwa, ale przede wszystkim pracowników firmy.

– Najlepszym recenzentem spółki jest giełda. W styczniu 2016 r. cena akcji JSW wynosiła 8,5 zł, dzisiaj jest to wielokrotnie więcej. Z kolei wynik finansowy netto spółki wyniósł w 2017 r. 3,12 mld zł – zaznaczył wiceminister Tobiszowski. – Duży wpływ na to mieli pracownicy spółki, którzy w perspektywie kilku lat rezygnowali z należnych im wielkości wynagrodzeń. Gdyby nie to historyczne porozumienie, zamiast świętować, mówilibyśmy o upadłości. Dziś wchodzimy w inny obszar i jakość zarządzania sektorem węgla kamiennego – dodałzawartość zablokowana

Autor: Rafał Grzegorzewski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama