Niepełnosprawni wciąż mają pod górkę

Dodano: 03/11/2018 - numer 2170 - 03.11.2018
RAPORT \ Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają problemy z dostępnością obiektów publicznych. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek czy ośrodków kultury. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań, które by te potrzeby spełniały – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli we wtorkowym komunikacie.
Według NIK obowiązujące przepisy są często nieprecyzyjne lub dopuszczają rozwiązania niezgodne z zasadą dostępności. „W konsekwencji obiekty zaprojektowane i wybudowane zgodne z prawem nie zawsze są dostępne dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Tymczasem statystyki pokazują, że wzrasta liczba osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 60. roku życia. Dlatego w ocenie Izby konieczne jest włączenie do polskiego ustawodawstwa zasady projektowania uniwersalnego” – napisano w komunikacie. Mimo kilkukrotnych kontroli NIK w zakresie dostępności dla niepełnosprawnych wciąż brakuje rozwiązań, które poprawiałyby jakość życia tej grupy osób w Polsce.
Od 25 lat – informuje NIK – w Polsce postępuje proces starzenia się ludności. Seniorów wciąż przybywa. Według prognoz GUS w 2030 r. osoby w wieku powyżej 60 lat będą stanowiły prawie 30 proc. ludności Polski. W 2016 r. było ich blisko 24 proc. Polska zobowiązała się do inicjatyw na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej, ratyfikując w 2012 r. Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jednym ze zobowiązań jest stosowanie zasad tzw. uniwersalnego projektowania. Dużą rolę mają tu do odegrania władze gminy. To one mają prawo określać wymagania dotyczące dostępności inwestycji i działań w przestrzeni publicznej.
NIK zwróciło uwagę, że już na etapie przygotowania brakowało odpowiednich rozwiązań. Izba złożyła wniosek do premiera o wprowadzenie do krajowych przepisów obowiązku stosowania zasady uniwersalnego projektowania produktów, środowiska, programów i usług, zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, oraz wnioski do ministra spraw wewnętrznych m.in. o opracowanie planów likwidacji barier występujących w przestrzeni publicznej i podjęcie działań w celu ich wyeliminowania oraz o rzetelne monitorowanie skuteczności realizowanych działań na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
(pt)
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze