Prezydent frontem do sybiraków

numer 2179 - 15.11.2018Polska

INICJATYWA Prezydent Andrzej Duda postanowił skorzystać z inicjatywy ustawodawczej i skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych dla osób przebywających w latach 1939–1956 na zesłaniu w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich lub poddanych deportacji. Inicjatywa jest związana z przypadającym na 17 września Światowym Dniem Sybiraka.

„Wniesiona do Sejmu inicjatywa prezydenta RP ma zadośćuczynić polskim obywatelom przebywającym w latach 1939–1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich za doznane krzywdy” – czytamy na stronie prezydent.pl. Wsparcie będzie polegało na przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w ZSRS (200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania represjom w latach 1939–1956, ale nie mniej niż 2400 zł).

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego danej osobie będzie ustalał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji administracyjnej. Świadczenie nie będzie przysługiwało osobom, które otrzymały już odszkodowanie na mocy wyroków sądowych. Świadczenie pieniężne będzie wolne od egzekucji, podatku dochodowego i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych. Według danych pomoc może objąć ok. 20 tys. osób. Postulat wsparcia i wypłacenia rekompensat był powielany przez Związek Sybiraków od kilku dekad. 
Autor: Jacek Liziniewiczreklama


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama