Bankowa polisa na auto

Wszystko o finansach \ Ubezpieczenia komunikacyjne

numer 2182 - 19.11.2018Gospodarka

Szacuje się, że wśród klientów PKO Banku Polskiego jest 4,5 mln posiadaczy samochodów. Z myślą o nich niedawno Bank do sprzedaży wprowadził kompleksową ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Jej unikalność polega m.in. na tym, że klient zyskuje możliwość skorzystania z oferty różnych zakładów ubezpieczeniowych w ramach jednego pakietu i w jednym procesie zakupowym.

Największy polski bank wychodzi poza utarte schematy i przyjęte od lat standardy w bankowości detalicznej. Sposób sprzedaży, który proponuje w placówkach, jest pionierski i w przyszłości może być kierunkiem dla innych instytucji finansowych. PKO Bank Polski dostosowuje ofertę do rosnących potrzeb rynku nie tylko w zakresie produktów i usług bankowych, ale także ubezpieczeniowych. Jego ambicją jest dostarczanie wartościowych, innowacyjnych oraz kompleksowych rozwiązań. Od września klienci mogą skorzystać z wyjątkowej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych.

Przegląd rynku w jednym miejscu

Do współpracy PKO Bank Polski zaprosił pięć towarzystw spoza swojej grupy kapitałowej: AXA Ubezpieczenia, Compensa (z marką Benefia), Generali (z marką Proama), InterRisk i Link4 (Grupa PZU), które przygotowały ujednoliconą ofertę w zakresie , Autocasco oraz NNW. Z kolei PKO Towarzystwo Ubezpieczeń przygotowało ofertę assistance. Propozycje polis Auto Casco, NNW, Zielona Karta różnych firm – co jest unikalne na rynku – są jednakowe pod względem zakresu ubezpieczenia, procesu sprzedaży w placówce banku, jak i dokumentacji. Czynnikiem różnicującym poszczególne ubezpieczenia jest jedynie cena – każde towarzystwo przedstawia składkę wyliczoną na podstawie własnej taryfy. Dzięki temu klienci mają możliwość porównania cen różnych ubezpieczycieli w bardzo krótkim czasie. Nie muszą bowiem koncentrować się na różnicach produktowych.

W przypadku AC zaproponowano trzy warianty, w tym jeden obejmujący auta nawet 15-letnie. Dzięki temu każdy klient znajdzie odpowiedź na swoje potrzeby. Dodatkowo klient może dokonać wyboru OC u innego ubezpieczyciela, a AC u innego. To sposób na dodatkowe zbicie ceny.

Taka konstrukcja oferty posiada kilka zalet. Oprócz możliwości szybkiego porównania cen ofert różnych ubezpieczycieli w jednym miejscu, bez konieczności analizy różnic między poszczególnymi ubezpieczeniami, umożliwia także konfigurację pakietu według własnych preferencji. Finalna propozycja jest prosta i czytelna. Klientowi pozostaje tylko wybrać najbardziej odpowiadającą mu propozycję. Co ciekawe, zakup możliwy jest nawet z półrocznym wyprzedzeniem. W ten sposób można zyskać zabezpieczenie przed potencjalnymi zmianami cen ubezpieczeń komunikacyjnych w najbliższych 6 miesiącach. Bank nie wyklucza rozszerzenia oferty o kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia w każdym oddziale

Obecnie oferta dostępna jest dla stałych klientów PKO Banku Polskiego  we wszystkich placówkach Banku w kraju, ale już w najbliższym czasie  planowane jest rozszerzenie możliwości skorzystania z niej dla każdego. Dla kierowców niebędących dotychczas klientami PKO Banku Polskiego będzie to wyjątkowa okazja do szybkiego sprawdzenia możliwości obniżenia ceny swojego ubezpieczenia, a dla Banku możliwość poznania potencjalnego klienta. – Doradcy w naszych oddziałach i agencjach to profesjonaliści w zakresie całego rynku finansowego. Posiadają wiedzę i umiejętności odnoszące się do produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Mając doskonałe relacje z klientem, znając jego potrzeby i oczekiwania, potrafią przygotować rozwiązanie, które jest optymalne z punktu widzenia potrzeb i korzystne finansowo – mówi Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. – Znaczenie banków jako dystrybutorów ubezpieczeń zapewne będzie rosło i jednocześnie ewoluowało. Wielkości i zasięg naszych kanałów sprzedaży: sieci tradycyjnych placówek oraz kanałów zdalnych – serwisu internetowego i aplikacji mobilnej – daje ogromne możliwości dotarcia do klienta z kompleksowym rozwiązaniem i we właściwym czasie. To nasza wielka przewaga konkurencyjna na rynku, który jest bardzo obiecujący – dodaje wiceprezes Zarządu Banku.

Obecnie ubezpieczenia komunikacyjne to produkty „pierwszej potrzeby”, które stanowią ponad połowę rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Dodatkowo rosnąca z roku na roku zamożność społeczeństwa będzie stopniowo przekładać się na wzrost popytu na ubezpieczenia.

W przyszłym roku  z oferty ubezpieczeń komunikacyjnych PKO Banku Polskiego będzie można skorzystać bez wychodzenia z domu w kanałach zdalnych Banku: aplikacji mobilnej IKO i bankowości elektronicznej iPKO.

Polisy dla zmotoryzowanych są kolejnym elementem oferty ubezpieczeń PKO Banku Polskiego niezwiązanym bezpośrednio z produktami bankowymi. Bank konsekwentnie rozwija zestaw produktów asekuracyjnych dla klientów, które tworzą kompleksowy zestaw ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Po wdrożeniu pakietu „Ubezpieczeń Dobrze Dobranych”, obejmujących ubezpieczenia majątkowe i życiowe (Moje Życie 24, Mój Dom 24, Moje Podróże 24), ubezpieczenia komunikacyjne dopełniają ofertę, dzięki czemu klienci mogą ubezpieczyć wszelkie aspekty życia rodziny.

Partnerem wydania cyklu „Wszystko o finansach” jest PKO Bank Polski
Autor: Paweł Woźniakreklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama