Cyfryzacja kluczem wzrostu

Kongres 590\ Rosną wydatki na nowe technologie

numer 2188 - 26.11.2018Gospodarka

Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje nowych motorów wzrostu gospodarczego. Zdaniem uczestników Kongresu 590 cyfryzacja może stać się jednym z nich. Co więcej, prelegenci panelu „Cyfryzacja szansą na kolejny skok rozwojowy Europy Środkowo-Wschodniej” uznali, że jest to warunek konieczny.

Zwiększając wykorzystanie cyfrowych narzędzi, firmy naszego regionu mogą poprawić swoją konkurencyjność, produktywność i przygotować się na rewolucję związaną z automatyzacją. Ważną rolę do odegrania ma administracja państwowa, która również musi przechodzić na usługi cyfrowe.

Potrzeba współpracy

Cyfryzacja jest jednym z 10 kluczowych obszarów rozwoju wskazanych w exposé premiera Mateusza Morawieckiego i jednym z 10 priorytetów Komisji Europejskiej. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, podkreślił, że w obecnych czasach rozwój technologii informacyjnych stanowi podstawę dla prawidłowego i harmonijnego wzrostu gospodarczego. – Cyfryzacja w Polsce nie jest już możliwością, ale koniecznością, a rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament wzrostu całej gospodarki. – Poza tym branża IT generuje dużą wartość dodaną – mówił minister.

Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło, przypomniał, że obecnie 18 mln Polaków ma dostęp do bankowości elektronicznej, co pokazuje ogromny popyt na takie usługi. Jego zdaniem to optymalna pora na to, żeby państwo zaczęło również przechodzić na usługi cyfrowe. Wskazał na potrzebę wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego. Podkreślił też konieczność współpracy państwa z sektorem prywatnym, bez czego jego zdaniem będzie trudno o sukces.

Minister Kwieciński zwrócił jednak uwagę, że w całej Unii Europejskiej brakuje współpracy i wypracowanych standardów. Przykładowo wskazał, że regulacje dotyczące rozwoju sieci 5G mogłyby znacząco wpłynąć na rozwój naszej technologicznej specjalności, czyli gier komputerowych.

Zatrzymać kadrę

Zdaniem Marcina Purty z McKinsey & Company w Polsce trwa obecnie rewolucja cyfrowa. Wydatki na nowe technologie gwałtownie rosną, dzięki czemu Polska ma szansę w ciągu kilkunastu lat dogonić, a nawet przegonić liderów z Europy Zachodniej i Północnej. Wskazał na potencjał i przewagi, które posiadamy, a w jego opinii są nimi nowoczesna infrastruktura sieciowa oraz znakomicie przygotowana kadra techniczna. – Polskie politechniki kończy znacznie więcej absolwentów niż w Europie Północnej. Nasza edukacja jest na bardzo dobrym poziomie – zauważył Purta.

Znakomitą perspektywę do obserwacji tych trendów w naszej części Europy ma Orlen. Koncern obecny jest bowiem nie tylko w Polsce, ale też Niemczech, Czechach czy na Litwie. Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, wskazała, że wprawdzie polskie uczelnie kończy rzesza dobrze wykształconych młodych ludzi, to jednak nie zawsze zostają oni w kraju. Zauważyła, że problem dotyczy całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. – Mamy bardzo dobrych ludzi, ale trudno jest nam ich zatrzymać. Obecnie przewagę w biznesie buduje się na ludziach i dlatego potrzebni są wysokiej klasy specjaliści – mówiła. Podkreśliła, że trzeba przed tymi ludźmi stawiać wyzwania w obszarze technologicznym, bo jest to dla nich najlepsza motywacja do pracy w polskich firmach.

Szansa dla mniejszych

Cyfryzacja to olbrzymie wyzwanie dla firm z sektora energetycznego i paliwowego – powiedziała Patrycja Klarecka. Wskazała też na potrzebę wprowadzania nowych technologii przez mniejsze firmy z tradycyjnych branż. – Jeśli przedsiębiorstwa nie dostosują się do trendów obowiązujących na rynku, to za chwilę może ich nie być. Cyfryzacja to ogromna szansa i wyzwanie, nie ma przed nią odwrotu, można tu dużo wygrać – mówiła przedstawicielka Orlenu.

Artur Waliszewski, dyrektor Google w Europie Środkowo-Wschodniej, wyjaśniał, jakie szanse stwarza cyfryzacja dla mniejszych firm. Mogą one oferować usługi cyfrowe klientom na całym świecie bez ponoszenia olbrzymich kosztów związanych z budowaniem rozległych struktur firmy

– potencjalne zyski mogą być bardzo wysokie. W Polsce taką szansę wykorzystują firmy w branży gier mobilnych.

Zdaniem prezesa PKO BP cyfryzacja jest obszarem, gdzie polskie firmy mogą konkurować z dużymi graczami jak równy z równym. – To duża szansa dla nowych podmiotów gospodarczych. W tradycyjnych biznesach miejsca są już zajęte i trudno tam się znaleźć – mówił prezes PKO BP. Wskazał na sektor motoryzacyjny, gdzie firmy azjatyckie potrafiły zdominować rynek.

 Materiał powstał przy współpracy z PKN Orlen.reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama