Ostrołęka C może mieć nowego inwestora

numer 2223 - 09.01.2019Gospodarka

ENERGETYKA Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła rozmowy ze spółkami Enea i Energa w sprawie swojego zaangażowania w budowę bloku 1000 MW w elektrowni Ostrołęka. Ma to być – według zapewnień ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego – ostatni blok węglowy wybudowany w Polsce.

„Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna SA informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa SA oraz Enea SA dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez spółki Energa i Enea” – napisano w komunikacie.

Inwestorem bloku jest Elektrownia Ostrołęka. Po połowie udziałów w spółce mają Enea i Energa. W połowie października na placu budowy elektrowni rozpoczęły się prace przygotowawcze. Pod koniec grudnia spółki Enea i Energa poinformowały, że zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową nowego bloku energetycznego.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 6 mld zł brutto. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku nastąpi w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac. Jak zapewniał wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski, elektrownia Ostrołęka C ma być ostatnim blokiem węglowym wybudowanym w Polsce.

Energa i Enea deklarują zaangażowanie finansowe w budowę nowego bloku energetycznego w wysokości: Enea – 1 mld zł, a Energa – nie mniej niż 1 mld zł. Inni inwestorzy wezmą udział w finansowaniu w zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych projektu według modelu finansowego, który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony.

Harmonogram oraz ostateczne warunki zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów w projekt mają być uzgodnione do 28 stycznia 2019 r. W listopadzie 2018 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że udział banków w finansowaniu nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka wyniesie 30–35 proc. Resztę stanowić będzie wkład własny Energi, Enei i TFI Energia.

Pod koniec grudnia 2018 r. Energa, Enea oraz Elektrownia Ostrołęka rozwiązały umowę inwestycyjną z 8 grudnia 2016 r. Jak tłumaczyły, było to związane z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz uzyskaniem wsparcia finansowego w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na 15 lat.

Jan Kamieniecki (PAP)Autor: Jan Kamieniecki-->