Liczy się głos przedsiębiorcy

numer 2261 - 22.02.2019Gospodarka

BIZNES Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stawia na dialog z przedsiębiorcami. Jednym ze sposobów na stały kontakt z nimi jest aplikacja Głos Przedsiębiorcy.

Swoje pomysły przedsiębiorcy mogą zgłaszać, logując się na stronie https://www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy. Dzięki opcji komentarzy każdy pomysłodawca może sprawdzić, jak jego pomysł oceniają inni przedsiębiorcy, oraz sam może skomentować i ocenić koncepcje pozostałych. Za pomocą tej aplikacji przedsiębiorcy przesłali już 249 propozycji zmian w przepisach. I jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii, 23 pomysły zostały już zrealizowane, a w sprawie wprowadzenia kolejnych 39 trwają konsultacje. – Nasz resort traktuje przedsiębiorców jako partnerów i słucha ich opinii, przygotowując zmiany w prawie. Głos Przedsiębiorcy jest symbolem zmiany w relacjach między biznesem i administracją. To dla całej administracji publicznej niezwykle cenne źródło informacji. Dzięki platformie przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób przekazać swoje propozycje, a administracja otrzymać komentarze i uwagi do swoich pomysłów – poinformowała na konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.W procesie opiniowania pomysłów resort współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich. – Głos Przedsiębiorcy to jeden z bardziej udanych konceptów na współpracę i komunikację pomiędzy administracją a przedsiębiorcami. Pozwala, zwłaszcza małym firmom, zwrócić uwagę na problemy prawne, legislacyjne czy praktyczne w funkcjonowaniu biznesu – podkreślił Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. 

 

 

 

 

 

 Autor: Andrzej Ratajczyk