Cyberzdolności priorytetem dla MON

WOJNY PRZYSZŁOŚCI \ Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

numer 2276 - 13.03.2019Obrona narodowa

Wśród programów priorytetowych realizowanych w ramach planu modernizacji technicznej przyjętego na lata 2017–2026 szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wymienił oprócz zakupu nowych myśliwców i systemów obrony powietrznej również program rozbudowy i wzmocnienia potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa (www.cyber.mil.pl).

Jak zauważył Błaszczak, w planie modernizacji technicznej kładziemy nacisk na zakup nowoczesnego sprzętu kryptograficznego i informatycznego dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. – Nakłady wyniosą trzy miliardy złotych – powiedział minister obrony narodowej podczas konferencji dotyczącej planów modernizacji Wojska Polskiego na najbliższe lata.

– Program cyber.mil.pl opiera się na budowie struktur, rozwoju zdolności, szkoleniu i doskonaleniu kadr eksperckich oraz współpracy – mówi Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON. W ramach tego programu Polska ma pozyskać krajowe narzędzia i oprogramowanie, które pozwoli nam przeprowadzać skuteczne operacje w cyberprzestrzeni, oraz najnowocześniejsze polskie technologie kryptograficzne. Będziemy korzystali przede wszystkim z możliwości Polskiej Grupy Zbrojeniowej i spółki Exatel.

Działania dotyczące rozbudowy i wzmocnienia potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa wynikają po części z przyjętej podczas warszawskiego szczytu NATO w 2016 r. deklaracji końcowej. Część z postulatów w tym dokumencie odnosi się do obrony cyberprzestrzeni, która należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony Sojuszu. Sama zaś cyberprzestrzeń została uznana za kolejną domenę działań operacyjnych. Priorytetem dla krajów członkowskich NATO, jak i całego Sojuszu stało się rozwinięcie zdolności w zakresie obrony w cyberprzestrzeni.

Cyber.mil.pl ma zwiększyć bezpieczeństwo państwa

W lutym br. szef MON zainaugurował program resortu obrony pod nazwą Cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Obejmuje on dwa strategiczne obszary. Pierwszym jest kompleksowe wsparcie dla procesu formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Drugim natomiast krokiem jest zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej. Siły Obrony Cyberprzestrzeni sformowane na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych mają być docelowo przekształcone w Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone nowo powołanemu pełnomocnikowi ds. tworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którym został dotychczasowy zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Karol Molenda.

Jednym z ważniejszych przykładów konsolidacji będzie m.in. powołanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Pierwsza z tych jednostek odpowiada za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji oraz zasobów resortu w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Z kolei Inspektorat Informatyki jest główną instytucją zapewniającą zabezpieczenie teleinformatyczne bieżącego funkcjonowania resortu obrony narodowej, która pełni zasadniczą funkcję w procesie informatyzacji państwazawartość zablokowana

Autor: Paweł Kryszczak


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się

-->