Tomaszów sięga po energię z ciepła ziemi

numer 2276 - 13.03.2019Gospodarka

ENERGETYKA Tomaszów Mazowiecki idzie w ślady innych miast i rozpoczął próbny odwiert geotermalny. Jeśli zakończy się on sukcesem, miasto zacznie wydobywać ciepło z ziemi. Zdaniem ekspertów ilość energii w polskich zasobach geotermalnych jest porównywalna z energią zawartą w złożach węgla.

Na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego na tomaszowskich Błoniach miasto pozyskało prawie 16,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tomaszów Mazowiecki chce produkować ze źródeł odnawialnych ponad 30 proc. swojego zapotrzebowania na energię. Gdyby się to udało, miasto zaoszczędziłoby na opłacie emisyjnej. W zeszłym roku Tomaszów Mazowiecki musiał zapłacić z tego tytułu ponad 3 mln zł. Ciepło uzyskane z geotermii byłoby wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej, a być może także do celów rekreacyjnych i zdrowotnych.

Umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na wykonanie odwiertów podpisały już też Sochaczew, Turek, Sieradz, Koło, Szaflary, a także Lądek-Zdrój. Eksperci oceniają, że warunkiem opłacalności inwestycji w źródła geotermalne jest całoroczne wykorzystanie wydobywanego ciepła nie tylko do ogrzewania zimą czy klimatyzacji latem, lecz także dla produkcji rolniczej.

Szacuje się, że polskie zasoby energii w wodach termalnych przekraczają krajowe zużycie ponad 120 razy. Ilość energii w wodach i gorących skałach jest więc porównywalna z energią zawartą w krajowych złożach węgla kamiennego i brunatnego. W Polsce mogłoby powstać co najmniej 2 tys. instalacji opartych na źródłach geotermalnych, a łączny potencjał energetyczny wyniósłby od dwóch do czterech gigawatów energii elektrycznej.

Szacunkowy koszt odwiertu do głębokości ok. 4 km wynosi ok. 30 mln zł. Na tej głębokości woda ma temperaturę powyżej 100 stopni, a nawet 120–140 stopni Celsjusza. – Jeśli ją na powierzchni rozprężamy, otrzymujemy parę. Ze skraplania pary jest znacznie więcej energii niż z ochładzania wody ze stu do kilkudziesięciu stopni. Zasadnicza ilość energii jest w odparowaniu i skraplaniu wody – tłumaczy dr Marek Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce.

Gorące wody są dostępne w wielu regionach Polski – najwięcej w pasie biegnącym przekątnie przez środek kraju od Szczecina po Rzeszów.

PAPAutor: Lucyna Piwowarska
-->