Biznesmeni, pranie pieniędzy i terroryzm

UNIJNE REGULACJE \ W trosce o bezpieczeństwo i praworządność

numer 2327 - 15.05.2019Prawo

Walka z terroryzmem i przeciwdziałanie praniu pieniędzy są jednymi z priorytetów całej Unii Europejskiej. Wynika to zapewne z faktu, że z badań przeprowadzonych na zlecenie Parlamentu Europejskiego wynika, że aż 80 proc. mieszkańców Europy chce, aby Unia Europejska robiła więcej w walce z terroryzmem.

W ubiegłym tygodniu rozpocząłem cykl publikacji o tym, jak prawo europejskie wpływa na nasze codzienne życie. Pisałem o tym w kontekście obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, które w wielu przypadkach znajdują swoje źródło w regulacjach stanowionych m.in. przez Parlament Europejski. Kontynuując ten cykl, chciałbym spojrzeć na niego z drugiej strony, a mianowicie wskazać, w jaki sposób przepisy prawa europejskiego kształtują obowiązki przedsiębiorców. Jednak nie w całym zakresie, bo normy stanowione w Brukseli możemy znaleźć praktycznie w każdym obszarze działalności biznesowej, ale w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Katalog instytucji obowiązanych

Jakkolwiek wydawać by się mogło, że problematyka ta jest daleka od codziennych problemów biznesu, to jednak właśnie z uwagi na to, że przepisy te zostały ustanowione na poziomie europejskim, obowiązują one szeroką grupę podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku.

Warto przy tym podkreślić, że walka z terroryzmem i przeciwdziałanie praniu pieniędzy są jednymi z priorytetów całej Unii Europejskiej. Wynika to zapewne z faktu, że z badań przeprowadzonych na zlecenie Parlamentu Europejskiego wynika, że aż 80 proc. mieszkańców Europy chce, aby Unia Europejska robiła więcej w walce z terroryzmem. Jak wskazują zaś inne badania, aż 40 proc. osób zamieszkujących Europę (na szczęście głównie zachodnią) uważa, że ryzyko ataku terrorystycznego w ich kraju jest wysokie.

Realizując te społeczne postulaty na poziomie instytucji unijnych, powstało wiele regulacji prawnych normujących te zagadnienia. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć Dyrektywę 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wynikające z niej obowiązki polski parlament implementował do krajowego porządku prawnego Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na działających w Polsce przedsiębiorców istotne obowiązki. Zaczęła ona obowiązywać w lipcu 2018 r.

Przepisy tej ustawy i wynikające z niej obowiązki obok organów państwowych mają stosować i wykonywać m.in. tzw. instytucje obowiązane. Ich katalog jest bardzo szeroki, bo obejmuje on m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeń, notariuszy, adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych i biura rachunkowe, a także wszystkich przedsiębiorców, fundacje czy stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ponadto do stosowania tej ustawy są zobligowani także przedsiębiorcy świadczący usługi polegające m.inzawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się