Rośnie znaczenie sektora MŚP w polskiej gospodarce

numer 2347 - 07.06.2019Gospodarka

Polska gospodarka rozwija się dynamicznie i staje się coraz bardziej konkurencyjna. Sukces gospodarczy Polski to w dużym stopniu zasługa przedsiębiorców prowadzących mikro-, małe i średnie firmy. Strefa MŚP odgrywa coraz większą rolę w polskiej gospodarce.  

Według ostatniego raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w Polsce działa ponad 2 mln przedsiębiorstw niefinansowych, określanych jako aktywne, podczas gdy w 2009 r. było ich niecałe 1,7 mln. Szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość, w 2016 r. liczba mikrofirm była wyższa o 21 proc. w porównaniu z rokiem 2009.

Trendem obserwowanym w ostatnich latach jest wzrost udziału sektora MŚP w tworzeniu polskiego PKB. Wynosi on już 49,9 proc. Ważne jest też znaczenie sektora MŚP dla polskiego rynku pracy. Dla blisko 69 proc. wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach miejscem pracy są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Z raportu PARP wynika, że wzrost liczby miejsc pracy w ostatnich latach nie wpłynął na zmianę struktury liczby pracujących w przedsiębiorstwach. Najwięcej miejsc pracy generują mikrofirmy (39,8 proc.) i duże przedsiębiorstwa (31,3 proc.).

Optymizm przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy – jak pokazują wyniki badań – są optymistami. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie PARP w 2018 r. 48 proc. przedsiębiorców uznało, że koniunktura w gospodarce jest lepsza niż przed rokiem (w 2017 r. wskazało tak 41 proc. ankietowanych). Poprawie uległa też ocena koniunktury w branży, w której działa firma – w 2018 r. 41 proc. uznało ją za lepszą niż przed rokiem (2017 r. – 27 proc.). W 2018 r. odnotowano wyhamowanie kilku niepokojących trendów zaobserwowanych w poprzednich latach: rosnące koszty zatrudnienia, dostępność wykwalifikowanych pracowników. Cały czas problemem dla przedsiębiorców są rosnące nieprzerwanie od 2014 r. ceny operacyjne towarów, materiałów i sprzętu. Trudność stanowi też terminowość regulowania płatności – mimo poprawy wartości tego wskaźnika w 2018 r. Blisko jedna czwarta firm (24 proc.) deklaruje, że w okresie ostatniego roku groziła im utrata płynności finansowej – to o 3 pkt proc.  mniej niż w 2017 r. Głównymi powodami obaw przed utratą płynności finansowej były opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów oraz utrata klientów. W 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi istotnie wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają inwestować w badania i rozwój (z 20 proc. w 2013 r. do 33 proc. w 2018 r.).

Biznes oczekuje zmian

Rodzimi przedsiębiorcy doceniają pozytywne zmiany, jeśli chodzi o warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ale też ich zdaniem jest jeszcze wiele problemów, które wymagają rozwiązaniazawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama