POLSKI PRZEDSIĘBIORCA 2018 GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE

numer 2349 - 10.06.2019Publicystyka

Nominowany w kategorii

FILANTROP

Wojciech Rybka

 

Drozapol-Profil S.A.

 

Działalność filantropijno-charytatywna była i jest nieodłącznym elementem działalności biznesowej Wojciecha Rybki, prezesa spółki Drozapol-Profil SA, i jego żony Grażyny. Swoją potrzebę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym małżeństwo realizuje m.in. poprzez Fundację Pomoc i Nadzieja.

Spółka Drozapol-Profil S.A. powstała w 1993 r. w wyniku fuzji dwóch przedsiębiorstw Drozapol i Profil. Firma zajmuje się sprzedażą wyrobów hutniczych, świadczy też usługi wstępnego przetwarzania i obróbki stali oraz usługi transportowe. Sprzedaż realizuje przez składy handlowe w Bydgoszczy, magazyny w Ostrowcu Świętokrzyskim i Siedlcach oraz przez bezpośrednie dostawy z hut krajowych i zagranicznych. Prowadzi także produkcję zbrojeń budowlanych i profili zamkniętych. Od grudnia 2004 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecna pozycja spółki to w dużej mierze zasługa jej prezesa Wojciecha Rybki, który w swojej działalności biznesowej stawia na profesjonalizm i stały rozwój kompetencji pracowników. „Ludzie są najważniejsi” – to dewiza, która od lat obowiązuje w firmie. W ciągu ostatnich 20 lat w firmie przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń i kilka programów dla kadry. Prezes spółki osobiście przeprowadza szkolenia z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, negocjacji, organizacji pracy, sprzedaży nowoczesnych rozwiązań IT.

Wojciech Rybka był także pomysłodawcą wdrożonego w firmie w 2010 r. i obowiązującego do dziś Kodeksu Wartości, którego ważnym punktem jest działalność charytatywna. Z potrzebą niesienia nadziei i pomocy, wspierania najbardziej potrzebujących identyfikuje się nie tylko prezes, ale także pracownicy firmy. Oprócz organizacji bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej, a także akcji zakrojonych często na dużą skalę (np. pomoc powodzianom, pogorzelcom czy trzykrotnie organizowane imprezy Bydgoska Gala Noworoczna dla Dzieci, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób), Wojciech Rybka ze swoimi pracownikami stale wspierają szkoły, świetlice dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, domy samotnej matki, pensjonariuszy domów starości. Pomogli też wielu rodzinom i dzieciom potrzebującym pomocy. Przy okazji kolejnych rocznic firmy Wojciech Rybka stara się spełnić tyle marzeń, ile lat działa firma. W 2018 r. z okazji 25-lecia firmy Drozapol-Profil spełnił ich oczywiście 25.

Ukoronowaniem działalności charytatywnej prowadzonej od 25 lat przez Grażynę i Wojciecha Rybków było powołanie w 2015 r. Fundacji Pomoc i Nadzieja. Fundacja została powołana do pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z ubogich rodzin, które wspierane są w rozwoju swoich zdolności. Fundacja  pokrywa niezbędne koszty nauki, ułatwiając im start życiowy na studia i w dorosłe życie. Pomoc kierowana jest też do rodzin, zwłaszcza niepełnych, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomaga też dzieciom niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji. Obecnie fundacja wspiera i finansuje edukację ponad 20 młodych, zdolnych stypendystów z całej Polski. Spełnianie marzeń, zwłaszcza osób najbardziej potrzebujących stało się tradycją i sensem działalności pozazawodowej Wojciecha Rybki i jego żony. Zarówno fundatorzy, jak i członkowie władz fundacji oraz wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia ani innych profitów. Działają w pełni charytatywnie z przekonaniem, że warto pomagać potrzebującym.

 

 

Nominowany w kategorii

FILANTROP

Wiesław Nowak

 

Novmar Sp. z o.o.

W

iesław Nowak, prezes spółki Novmar, jest nie tylko cenionym przedsiębiorcą, ale też mecenasem sztuki. A w wolnych chwilach sam pisze i publikuje wiersze i książki. 

Firma Novmar została założona w 1990 r. w Krakowie przez przedsiębiorcę Wiesława Nowaka, który jest jej właścicielem do dnia dzisiejszego. Początkowo była to tylko firma montażowa. W roku 2011 uruchomiła również produkcję w swoim zakładzie w podkrakowskich Balicach. Novmar specjalizuje się obecnie w wykonawstwie, remontowaniu i serwisie obiektów przemysłowych. Wykonuje skomplikowane usługi montażowe i spawalnicze w obiektach przemysłowych. Ma stałych odbiorców usług, zwłaszcza w przemyśle celulozowo-papierniczym, wśród których jest znany koncern Andritz Pulp and Paper. Firma wykonuje też usługi dla branży energetycznej, przemysłu paszowego, przemysłu kruszyw czy recyclingu szkła. Swoje realizacje ma nie tylko na terenie Europy, lecz także w Afryce, Ameryce Południowej, Azji, a nawet w Australii. W sumie w ponad 40 krajach świata.

Novmar zajmuje się dostawą i kompletnym montażem: kotłów energetycznych i sodowych, kominów stalowych, silosów, młynów paszowych, kompletnych linii technologicznych przeróbki kamienia i piasku, konstrukcji stalowych fabryk, hal, mostów, stadionów, dworców, rurociągów i linii przesyłowych, kompletnych linii recyclingu szkłazawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama