Prof. Andrzej Nowak z Nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego

numer 2349 - 10.06.2019Polska

DZIEDZICTWO Dążenie do prawdy i sprawiedliwości wobec naszej przeszłości, wobec nas samych i tych, którzy wokół nas żyją, wydaje mi się tym, co spaja historię, politykę, tym, co buduje Rzeczpospolitą – powiedział w niedzielę prof. Andrzej Nowak, odbierając Nagrodę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Historyk prof. Andrzej Nowak odebrał w niedzielę Nagrodę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawaną wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski oraz stanowią cenną inspirację na przyszłość. Historyk nagrodę odebrał na IX kongresie Polska Wielki Projekt.

Prof. Nowak w przemówieniu wygłoszonym po odebraniu nagrody podkreślił, że „tożsamość jest matką wspólnoty i społeczeństwa”. – To właśnie lekcja historii, pamięci, nawracanie do niej, ożywianie przez kolejne wydarzenia, szczęśliwe i smutne, ale rozpatrywane właśnie w ciągu, który nadaje sens tożsamości – to jest coś, co naszą wspólnotę buduje. Zapomnienie o tym sprawiłoby, że stalibyśmy się nikim – zaznaczył.

Według niego właśnie do tego, byśmy byli ludźmi bez tożsamości, namawia nas współczesna ideologia i praktyka kulturowa. – Dlatego połączenie tych dwóch zadań – sprawiedliwości i budowania tożsamości – wydaje mi się istotą powołania nie tylko historycznego, ale powołania ludzi, którzy chcą pozostać ludźmi. Chcą być kimś, tzn. chcą odnajdywać sens swojego życia w ciągłości, w dziedzictwie, w fundamentach, w których, tak jak mówił mistrz Wincenty Kadłubek, powinniśmy odkrywać czy opiewać „złote naszej wspólnoty filary” i jednocześnie „prawdziwe wydobywać naszych ojców oblicze z zapomnienia” – mówił Nowak. – Te dwa obowiązki – opiewania tego, co dobre, co szlachetne, co podnosi nas do góry, a co zostało w naszych dziejach zapisane, i jednocześnie dążenie do prawdy i sprawiedliwości wobec naszej przeszłości, wobec nas samych i tych, którzy wokół nas żyją – wydaje mi się tym, co spaja historię, politykę, co buduje Rzeczpospolitą – podkreślił profesor.

– Prof. Andrzej Nowak nie uwzniośla historii, nie gloryfikuje i nie upiększa, ale i nie deprecjonuje ani nie szydzi – mówił o laureacie Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pisarz Antoni Libera.

– Nagrodziliśmy jednego z najwybitniejszych intelektualistów współczesnej Polski – podkreślał obecny na kongresie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

(iggys, PAP)

 

Wywiad

z prof. Andrzejem

Nowakiem

na s.13
Autor: Iggys

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama