Aby dobrze zarządzać kapitałem zatrudnionych

PPK \ Dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania pracowników

numer 2351 - 12.06.2019Prawo

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wskazuje, że wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w przedsiębiorstwie. Jak tego dokonać, by nie narazić się na karę grzywny?

W poprzednich publikacjach poruszałem temat pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Pisałem o tym, od kiedy obowiązuje ten program i osób w jakim wieku dotyczy. Poruszyłem także kwestie wpłat na rachunek PPK – to znaczy, ile wpłaca pracodawca, a ile pracownik oraz jaką sumą uczestników PPK wspiera państwo.

W dzisiejszej publikacji skupię się na tym, w jaki sposób pracodawca wybiera instytucję finansową, która będzie prowadziła rachunek PPK dla pracowników jego firmy. Zacznę jednak od warunków, które musi spełnić podmiot, by mógł zarządzać środkami finansowymi odkładanymi na rachunku PPK, czyli innymi słowy – kto może być instytucją finansową w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Kto może prowadzić rachunki PPK pracowników?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wyraźnie wskazuje, że instytucją finansową prowadzącą rachunki PPK dla ich uczestników może być tylko:

– fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

– fundusz emerytalny zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne albo pracownicze towarzystwo emerytalne,

– zakład ubezpieczeń.

Instytucje te muszą być wpisane do specjalnej ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Na dzień dzisiejszy znajduje się tam 15 podmiotów. Warto jednak przy tym wskazać, że nie każdy fundusz czy zakład ubezpieczeń może się znaleźć na tej liście. Przepisy prawa stanowią, że aby zostać wpisanym do tej ewidencji, instytucja finansowa musi nadto spełnić trzy dodatkowe wymogi. Ich zrealizowanie ma zagwarantować, że środki gromadzone na rachunkach PPK pracowników będą dobrze zarządzane.

Pierwszy wymóg dotyczy doświadczenia. Ustawa nakazuje, aby podmiot miał co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi. Drugim wymaganiem jest posiadanie odpowiedniego kapitału własnego. Musi on wynosić co najmniej 25 mln zł, w tym minimum 10 mln zł w środkach płynnych. Ostatnim kryterium jest prowadzenie co najmniej pięciu funduszy (lub subfunduszy), które będą stosowały odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK (ustawa określa je mianem funduszy zdefiniowanej daty).

Założenie programu jest bowiem takie, że na początku fundusze będą inwestowały w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, prawa poboru, kwity depozytowe etc.), które mają przynosić potencjalnie większe zyskizawartość zablokowana

Autor: Błażej Wojnicz


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama