​Pieniądze na oczyszczalnie ścieków i kanalizację

numer 2365 - 29.06.2019

Już od 1 lipca samorządy mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie m.in. budowy przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

W naborze mogą uczestniczyć tylko te samorządy, na terenach których nie ma zbiorczych sieci kanalizacyjnych i nie są one ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dolnośląski nabór jest częścią ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pieniądze na ten program pochodzą z NFOŚiGW. W skali kraju jest to 200 mln zł. Program daje szansę na finansowe wsparcie tych gmin, które nie znalazły się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. KPOŚK otwiera furtkę do pozyskania funduszy unijnych na inwestycje ekologiczne. Jednak aby zakwalifikować się do KPOŚK, trzeba było wypełnić wysokie wskaźniki, m.in. odpowiedni poziom zagęszczenia ludności na danym obszarze.

– Budowa kanalizacji nie zawsze jest możliwa, a przyczyną tego może być np. zbyt rozproszona zabudowazawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się