Kogo nie dotyczy obowiązek tworzenia PPK

EMERYTURA \ W jakich sytuacjach pracodawca może być zwolniony z konieczności tworzenia pracowniczych planów kapitałowych

numer 2374 - 10.07.2019Prawo

1 lipca 2019 r. ruszyły pracownicze plany kapitałowe. Jak już pisałem we wcześniejszych publikacjach, w pierwszej kolejności do wprowadzenia tego systemu oszczędzania na przyszłą emeryturę zobowiązani zostali najwięksi pracodawcy, tj. ci, którzy zatrudniają ponad 250 pracowników.W następnej kolejności – od 1  stycznia 2020 r. – przyjdzie czas na pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób, a następnie na mniejsze firmy i instytucje publiczne. Kontynuując cykl publikacji o tym programie, dziś chciałbym wskazać, których przedsiębiorców nie dotyczy obowiązek tworzenia PPK oraz w jakich sytuacjach z obowiązku tego mogą oni być zwolnieni.

Wyjątki od zasady

Na wstępie przypomnę tylko, że założeniem reformy wprowadzającej pracownicze plany kapitałowe jest ich powszechność. Oznacza to, że utworzyć program w swojej firmie (tj. zawrzeć umowę o zarządzanie PPK) powinni zasadniczo wszyscy przedsiębiorcy. Nawet jeżeli z wpłacania do PPK zrezygnują wszyscy pracownicy. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak nieliczne wyjątki. Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzać programu nie muszą dwie kategorię podmiotów. Po pierwsze mikroprzedsiębiorcy (tj. tacy przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali rocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub też sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro) pod warunkiem, że wszyscy pracownicy złożą pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Po drugie PPK nie muszą tworzyć osoby fizyczne zatrudniające inne osoby fizyczne. W tym przypadku kluczowe jest to, że działalność osoby zatrudnionej nie może być związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Dla przykładu, jeżeli prawnik zatrudni do opieki nad dzieckiem (tj. w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością) inną osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w tym obszarze – to nie musi tworzyć PPK. Jednak w sytuacji, gdy osoba ta zawodowo trudni się opieką nad dziećmi (tj. prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą), to obowiązuje go prowadzenie PPK. Warto przy tym przypomnieć, że do PPK nie mogą przystąpić osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające żadnego pracownika.

PPK a PPE

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych oprócz opisanych powyżej sytuacji kreuje jeszcze jedną taką możliwość. Wiąże się ona z posiadaniem lub z wprowadzeniem w przyszłości pracowniczych programów emerytalnych (PPE)zawartość zablokowana

Autor: Błażej Wojnicz


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się