Na stacji gospodarka

​XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy \ Modernizacja polskiej kolei

numer 2428 - 10.09.2019Gospodarka

Ostatniej XXIX edycji Forum Gospodarczego w Krynicy towarzyszyła m.in. debata „Stacja gospodarka”, podczas której przedstawiciele resortu infrastruktury, spółek z Grupy PKP oraz eksperci dyskutowali nt. wpływu polskiej kolei na rozwój krajowej gospodarki.

W opinii Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego w resorcie za rozwój kolei, pełni ona dwie główne funkcje. – Po pierwsze gospodarczą: pozwala na transport towarów sprowadzanych z zagranicy jak i od producentów surowców krajowych, po drugie społeczną: pomaga w szybkim przemieszczaniu się pasażerów z danego punktu na mapie kraju w inny – mówił wiceminister.

– Jednocześnie musimy rywalizować z gwałtownie przyrastającym ruchem samochodowym. Uruchomiony przez władze Fundusz rozwoju przewozów autobusowych pozwoli m.in. przybliżyć dostępność kolei zwłaszcza do mniejszych miejscowości, w których nie jest obecna, poprzez skorelowanie rozkładów jazdy autobusów dojeżdżających do miast, do których dociera kolej. Podobnie rozwój kolei w naszym kraju powinien przyspieszyć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, dzięki któremu powstaną szybkie 1–2-godzinne połączenia kolejowe głównych miast w Polsce z CPK.

Modernizacja obejmie 9 tys. km torów

– Zakładamy, że środki z funduszy unijnych, które przeznaczamy na modernizację szlaków kolejowych, wymianę taboru i inne potrzeby PKP, w nowej unijnej perspektywie finansowej w latach 20. okażą się nie mniejsze niż w obecnej – zadeklarował Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. W trakcie obecnej perspektywy, do 2023 r., modernizacja obejmie 9 tys. km torów, z tego co najmniej 350 km z dostosowaniem do prędkości 200 km/godz. w ruchu pasażerskim.

Prezes PKP SA wskazywał także na wagę realizacji Programu Inwestycji Dworcowych. Zakłada on do 2023 r. odnowę lub wybudowanie 200 dworców. Na ten cel przewidziano ok. 1,5 mld zł. – Z tej liczby 105 to dworce zabytkowe, którym przywrócimy świetność – dodał. Według Mamińskiego program obejmuje także wybudowanie 40. innowacyjnych dworców systemowych „które będą nową jakością kolejową – wykorzystamy w związku z tym wszelkie nowoczesne dostępne rozwiązania”. Prezes PKP dodał, że nowe obiekty powinny przede wszystkim spełniać oczekiwania klientów. – Będą więc dworce z pokojami dla matek z dziećmi, będą czytelnie i miejsca, w których organizowane mogą być lokalne imprezy kulturalne. Dworzec ma być miejscem, które żyje i gdzie chętnie się przychodzi – uważa Mamiński.

Do 18 miast koleją ponad

100 km/godz.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreślał w swoim wystąpieniu m.in., że już wkrótce największe 18 miast w kraju (do obecnych w tej grupie Katowic, Krakowa czy Łodzi dołączy m.in. Białystok, Lublin i Radom) będzie połączonych szlakami kolejowymi, po których pociągi poruszają się z prędkością ponad 100 km/godz. – Dotyczy to ruchu pasażerskiego – uściślił Merchel. – W ruchu towarowym dążymy do zwiększenia tzw. średniej prędkości handlowej z obecnych 28 km/godz. do 40 km/godz. Chcemy także przyspieszyć związaną z tym modernizację szlaków kolejowych z Górnego Śląska do naszych portów bałtyckich. Prezes PLK zwrócił uwagę na fakt, że wartość zakończonych już inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego sięga 10 mld zł. – Kolejne 10 mld zł obejmuje prace, które zostały de facto zakończone i znajdują się na etapie rozliczeniowym. Zakładamy, że do połowy 2020 roku to już będzie 20 mld zł. W takim razie będziemy mieć zakończonych i rozliczonych 1/3 wszystkich inwestycji w Krajowym Programie Kolejowym – stwierdził prezes Merchel. Po zsumowaniu wartości inwestycji zakończonych, obecnie realizowanych i tych, które ruszą do końca I półrocza 2020 r., łączna ich wartość wyniesie ponad 60 mld zł.

Modernizacja przewozów pasażerskich

Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych, zapewnił, że jego firma podnosi jakość przewozów dla pasażerów w taborze kolejowym eksploatowanym przez jego spółkę. – Instalujemy wi-fi w Pendolino – dotąd udało się nam tego dokonać w 13 zestawach tych pociągów, do końca listopada br. bezprzewodowy internet znajdzie się w każdym składzie Pendolino. Z wi-fi w czasie podróży mogą skorzystać także pasażerowie podróżujący pociągami Dart, Flirt i klasycznymi składami wagonowymi  – zaznaczył. – Nasza strategia pod nazwą „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” zakłada inwestycje na kwotę 7 mld zł do 2023 r. Obejmuje ona zakup i modernizację taboru oraz przebudowę miejsc postojowych i bocznic kolejowych.

Strategia inwestycyjna zakłada m.in. modernizację ponad 700 i zakup 185 nowych wagonów, które będą dostosowane do wymagań i oczekiwań pasażerów. Po zakończeniu procesu modernizacji aż 80 proc. pociągów PKP Intercity będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru, niemal wszystkie (94 proc.) składy będą wyposażone w klimatyzację, a 77 proc. ma posiadać bezprzewodowy internet. Przewoźnik planuje także zakup 118 nowych i modernizację 200 lokomotyw spalinowych i elektrycznych.

Prędkość przejazdu ważna, lecz nie najważniejsza

Dla przewoźników towarowych ważne jest nie tylko to jaką prędkość mogą osiągać pociągi. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo stwierdził: – Ważna jest rzecz jasna prędkość przejazdu, lecz nie jedynie. Chodzi o to, by dany ładunek znalazł się jak najszybciej bezpośrednio u zamawiającej go firmy. Dziś średnia prędkość techniczna realizowanych przez nas przewozów wynosi 22 km/godz., ale na poszczególnych odcinkach jest wyższa. Dlatego nasza oferta opiera się nie tylko o przewozy kolejowe, ale też o przewozy na tzw. pierwszej i ostatniej mili dowozu. Na zasadzie usługi logistycznej przewozu „door-to-door („z drzwi do drzwi”). Obejmuje ona przewóz, przeładunek, przechowanie, dowóz i odwóz. Zatem prędkość dotarcia jest ważnym kryterium naszej usługi, ale nie jedynym – podkreślił szef PKP Cargo. – Np. na kluczowej dla nas linii w zakresie przewozów międzynarodowych: Małaszewicze (na granicy z Białorusią) – Kostrzyn nasze pociągi przejeżdżają z prędkością 80–90 km/godz., w tym 200 kilometrowy odcinek z Poznania do granicy niemieckiej pokonują w dwie godziny.

/ar/

Tekst powstał we współpracy z Grupą PKPAutor: ar