Trendy wymuszają zmiany w energetyce

​XXIX FORUM EKONOMICZNE \ Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę

numer 2428 - 10.09.2019Gospodarka

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zaspokojenie rosnącego krajowego zapotrzebowania to zdaniem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego najważniejsze obowiązki państwa w obszarze energetyki. Szef resortu energii uczestniczył w panelu ,,Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę”, odbywającym się podczas zakończonego w zeszłym tygodniu Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

W ocenie ministra Tchórzewskiego bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako zapewnienie stabilnych dostaw i zaspokojenie rosnącego krajowego zapotrzebowania na energię, należy do podstawowych oczekiwań obywateli i przedsiębiorców. Przy prognozowanym wzroście zapotrzebowania oznacza to konieczność inwestowania w nowe moce. – Sektor energetyczny jest zawsze w trudnej sytuacji, dlatego że musi patrzeć na to, co będzie potrzebne za 10 czy 15 lat, i pod to kierować inwestycje. Tymczasem bieżące funkcjonowanie państwa demokratycznego jest jak wiadomo ustawione w cyklach czteroletnich – tłumaczył Tchórzewski. – Sektor energetyczny musi funkcjonować w sposób racjonalny, odpowiedzialny i musi opierać się na głębokich analizach systemowych, będących podstawą długoterminowych, kosztownych inwestycji – wyjaśniał. – W moim przekonaniu, w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego, wystarczająco jak na razie wyprzedzamy oczekiwania – ocenił Tchórzewski, wskazując, iż średnio co dwa lata zużycie energii w Polsce rośnie o tyle, ile wytwarza jeden duży blok energetyczny. Minister przypomniał, że zabezpieczeniem dla realizowanych i planowanych inwestycji w energetyce jest rynek mocy, gwarantujący stabilność finansową tych przedsięwzięć.

Transformacja polskiej energetyki

Tchórzewski tłumaczył, że zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie rynku mocy dla energetyki konwencjonalnej pozwala również na dynamiczny rozwój segmentu odnawialnych źródeł energii. Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło wiele zmian legislacyjnych, wpływających na metamorfozę sektora energetycznego. Pod koniec ub.r. rząd przedstawił projekt strategii energetycznej i krajowego planu energii i klimatu. Minister Tchórzewski zapewnił, że do końca tego roku uda się przygotować dokumenty. W jego ocenie unijna polityka klimatyczna, zakładająca intensywną transformację systemu energetycznego, wymusza nie tylko inwestycje w energetyce, ale także równoległą – również kosztowną – transformację regionów górniczych, będących zapleczem energetyki konwencjonalnej. Stąd m.in. zgoda Komisji Europejskiej na okres przejściowy w transformacji energetyki.

– Polska stawia szczególny nacisk na rozwój energetyki odnawialnej. Przygotowujemy się do wdrożenia projektów morskich farm wiatrowych, stawiamy na rozwój fotowoltaiki, musimy zbudować kilkadziesiąt tysięcy biogazowni – mówił, podkreślając, że jest to możliwe dzięki uzyskaniu pewności energetycznej w ramach rynku mocy. – Projekt strategii energetycznej jest wyrazem kompromisu społeczno–gospodarczego, który umożliwi doścignięcie państw starej Unii Europejskiej – dodał szef resortu energii.

Podążać za trendami

Podczas dyskusji Mirosław Kowalik, prezes Enei podkreślił, że chcąc dokonać transformacji sektora elektroenergetycznego należy patrzeć na megatrendy, które panują w jego otoczeniu.

Odpowiedzialna firma stale analizuje otoczenie, dostosowując się do niego pod względem organizacyjnym, technologicznym i finansowym. W naszej Grupie projektujemy nowe modele biznesowe, by właściwie wpisywać się w trendy panujące na rynku – wyjaśnił Kowalik. Prezes Enei podał przykład technologii gazowej jako jednego z elementów przejścia z energetyki konwencjonalnej do nowoczesnej. – Ta zmiana będzie zachodzić w ramach megatrendów, z zachowaniem korzyści płynących z łańcucha wartości i budowania nowych modeli biznesowych – podkreślił.

Jeżeli chcemy dokonać transformacji sektora elektroenergetycznego, musimy patrzeć na trendy, które panują w jego otoczeniu. Firma, która chce się rozwijać, musi odpowiednio je identyfikować i właściwie dostosować się organizacyjnie, technologicznie i finansowo do tego, aby sprostać nowym wymaganiom – zauważył prezes Enei.

– Mówiąc o transformacji sektora, z reguły skupiamy się na jednym z elementów łańcucha wartości, czyli wytwarzaniu energii. Nie należy zapominać jednak, że elementem łańcucha wartości jest również dystrybucja. Jednym z obecnych trendów są instalacje prosumenckie, w których następuje wymiana danych z klientami. W tej sytuacji wychodząc naprzeciw pewnym trendom należy uelastycznić dystrybucję. Jest to wyzwanie innowacyjne, technologiczne i organizacyjne, którego celem jest automatyzacja procesów i automatyczna detekcja usterek i ich naprawa – wszystko po to, aby klient miał w dowolnej chwili niezawodne dostawy prądu – powiedział Kowalik.

Kolejnym trendem, jak zaznaczył szef Enei, jest internet rzeczy. – Chodzi o łączenie produktów i usług z zarządzanymi przez klienta platformami. Jeżeli jako firma właściwie zdiagnozujemy te tendencje, to jesteśmy w stanie zaprojektować nowe modele biznesowe i przekształcić nasz łańcuch wartości w sposób, który w przyszłości będzie przynosić nam odpowiedni zysk – tłumaczył prezes Enei.

Prezes Enei zwrócił również uwagę, że szczególnie ważny jest dobór odpowiednich partnerów technologicznych. – Jako Polska potrzebujemy jeszcze dużo czasu, aby wypracować własne technologie w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie wytwarzania energii, w tym z odnawialnych źródeł. Właściwe zdiagnozowanie sposobu eksploatacji nowych urządzeń i zmapowanie ryzyk z tym związanych stanowi wyzwanie dla firm takich jak Enea – podsumował Mirosław Kowalik.

Minister Tchórzewski zgodził się, że obecne trendy kształtują rynek energii. W jego ocenie trzeba pamiętać również o bezpieczeństwie energetycznym kraju. – Z jednej strony na inwestycje w bezpieczeństwo potrzebne są ogromne środki. Z drugiej strony wszystkie działania muszą się odbywać w konsultacji społecznej. Obywatele oczekują stabilnych i pewnych dostaw, ale patrzą również na to, ile to będzie kosztowało – mówił minister. Monister podkreślił że  sprostanie oczekiwaniom społecznym, wymga harmonii pomiędzy energetyką konwencjonalną w postaci nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków węglowych, a odnawialnymi źródłami energii.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą EneaAutor: p. woz.