Jak finansować transformację energetyczną?

​Kongres 590 \ Miks energetyczny Polski w 2040

numer 2458 - 15.10.2019Gospodarka

W roku 2040 na polski mix energetyczny składać się będą: energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii, elektrownie gazowe oraz najnowocześniejsze bloki węglowe, których budowa obecnie się kończy – powiedział wiceprezes zarządu

ds. operacyjnych PGE Ryszard Wasiłek na tegorocznym Kongresie 590 w Rzeszowie. W jego opinii szeroki wachlarz aktywów PGE pozwala na przewidywanie i określenie dalekosiężnej wizji przedsiębiorstwa. – Wyzwaniem są oczywiście nakładane przez regulatorów normy, jednak chcemy się do nich nie tylko dostosować, lecz także niektóre wykorzystać – dodał.

Jeśli chodzi o energetykę jądrową, w ciągu ok. 2 lat zakończymy badania lokalizacyjne i środowiskowe, jakie prowadzimy obecnie w sojuszu złożonym z 4 partnerów

w 2 lokalizacjach – powiedział Wasiłek. – Grupa PGE rozpoczyna budowę nowych bloków na gaz, m.in. w Elektrowni Dolna Odra, a w przypadku OZE pracuje intensywnie m.in. nad programem offshore, czyli budową morskich farm wiatrowych, oraz programem rozwoju fotowoltaiki, zamierzając współpracować w tym obszarze m.in. z PKP i KGHM, które dysponują dużymi gruntami. Rynek mocy stworzy z kolei możliwości zagospodarowania bloków węglowych w dłuższej perspektywie – dodał wiceprezes PGE.

W dyskusji o transformacji nie możemy pomijać również tego, że zasoby węgla brunatnego powoli się wyczerpują. W największych polskich kopalniach starczy go do ok. 2040 roku. Z kolei uruchomienie nowych złóż jest procesem bardzo trudnym. Co ważne, nawet w przypadku uruchomienia najbardziej perspektywicznego polskiego złoża, czyli Złoczewa, moc jednego z naszych kompleksów energetycznych i tak wyniosłaby tylko połowę tego, co obecnie

– mówił Wasiłek i zapewnił, że PGE będzie szukać środków na stworzenia perspektyw rozwojowych dla lokalnych społeczności dotkniętych stopniowym wypieraniem węgla z miksu energetycznego. – Tu potrzebne jest współdziałanie na poziomie Unii Europejskiej, rządu, samorządu i koncernów – zaapelował wiceprezes PGE.

Uczestniczący w debacie Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu, wspomniał o nowej strategii Grupy Tauron, uwzględniającej niekonwencjonalne źródła energii, jednak zaznaczył, że jednym z zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a nie wyłącznie ekonomiczna opłacalność. – Zrobiliśmy w tej sprawie swoje i możemy teraz wejść na rynek komercyjny – podsumował.

Na pytanie o finansowanie transformacji energetycznej prezes Enei Mirosław Kowalik zauważył, że należy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, żeby nie rozregulować krajowych systemów energoelektrycznych niestabilną mocą odnawialnych źródeł przy jednoczesnym zachowaniu stabilnych źródeł, które stają się coraz mniej rentowne. – Kluczowe jest pytanie o finansowanie, w tym lewarowanie, które umożliwi zachowanie konkurencyjności gospodarczej kraju, a także utrzymanie odpowiedniej infrastruktury sieciowej – stwierdził.

Zdaniem wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych Energi Dominika Wadeckiego realnym katalizatorem zmian stają się obecnie prócz instytucji regulacyjnych także instytucje finansowe. – Należy zauważyć, że instytucje finansowe odchodzą obecnie od finansowania inwestycji z użyciem paliw kopalnianych – stwierdził. – Szukamy możliwości dywersyfikowania źródeł finansowania inwestycji, zwłaszcza jeśli chodzi o OZE, istnieje wiele możliwości – dodał.

Najistotniejsze wyzwania na rok 2040, jakie wymienili uczestnicy debaty, to właśnie kwestia finansowania inwestycji i wyceny energii dla klientów, regulacje, OZE, sieć dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezpieczeństwo systemów, zwłaszcza w perspektywie rozwijającej się cyfryzacji.

Partnerem relacji z Kongresu 590 jest PGE Polska Grupa Energetyczna

 

#DziękujeMyZaOdwagę