Trzeba ratować nasz przemysł stalowy

​WYWIAD \ Z JADWIGĄ WIŚNIEWSKĄ, poseł do Parlamentu Europejskiego, rozmawia MARIUSZ ANDRZEJ URBANKE

numer 2503 - 09.12.2019Wywiad

Uważam, że przemysł stalowy w całej Unii Europejskiej znalazł się w krytycznej sytuacji. Zagrożone jest utrzymanie dalszej produkcji, a tym samym zagrożone są miejsca pracy.

Kilka dni temu zakończył się proces wygaszania wielkiego pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittalu. Powodem są m.in. rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku. Czy podziela Pani obawy europejskich producentów o dalsze losy tej branży?

Tak, uważam, że przemysł stalowy w całej UE znalazł się w krytycznej sytuacji. Zagrożone jest utrzymanie dalszej produkcji, a tym samym zagrożone są miejsca pracy. Spada bowiem konkurencyjność europejskiego przemysłu stalowego. Na taką sytuację wpływ ma kilka negatywnych czynników. To nie tylko rekordowy poziom importu stali spoza UE, lecz także rosnące koszty uprawnień do emisji, konieczne nakłady środowiskowe, rosnące ceny surowców oraz spowolnienie gospodarcze.

W dodatku wszystkie te czynniki występują przy globalnej nadwyżce zdolności produkcyjnych w hutnictwie. Przemysł stalowy należy do przemysłów energochłonnych. Tymczasem produkcja prądu ze źródeł kopalnych wymaga zakupu coraz droższych uprawnień do emisji CO2. Koszty te znajdują odzwierciedlenie w wyższej cenie energii elektrycznej na rynku hurtowym. To sprawia, że europejski przemysł stalowy staje się niekonkurencyjny wobec hut zlokalizowanych poza UE, gdzie nie obowiązują obostrzenia związane z emisją gazów cieplarnianych.

Na czym polegają podejmowane przez Panią w Brukseli interwencje w sprawie dramatycznej sytuacji w przemyśle stalowym w UE?

Skierowałam pytania do Komisji Europejskiej. Pytam w moim piśmie, co KE zamierza zrobić, aby zapewnić równe szanse dla energochłonnych gałęzi przemysłu stojących w obliczu międzynarodowej konkurencji ze strony krajów trzecich bez podobnych ograniczeń i zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej i środowiskowejzawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się