Co warto ubezpieczyć kupując ubezpieczenie mieszkania lub domu?

numer 2522 - 03.01.2020Gospodarka

Decydując się na ubezpieczenie domu lub mieszkania, warto mieć na uwadze różne zdarzenia, które mogą doprowadzić do powstania szkód. Koszt ich likwidacji zwykle jest bardzo wysoki, dlatego ważne jest, aby polisa zapewniała skuteczną ochronę.Już prawie 80 proc. Polaków ubezpiecza swoje mieszkania i domy, co świadczy o dużej świadomości różnych zagrożeń powodujących niekiedy nieodwracalne straty. Wskutek zalania czy pożaru można stracić dorobek całego życia, więc objęcie go ochroną jest jak najbardziej uzasadnione.Jednak sam fakt posiadania polisy to zdecydowanie za mało. Polisa skutecznie chroni tylko wtedy, kiedy jest umiejętnie dobrana pod kątem konkretnych potrzeb i gwarantuje szeroki zakres ochrony.Czy polisa w wersji podstawowej wystarczy?Polisa mieszkaniowa w podstawowym wariancie chroni ściany i mury (niekiedy i inne elementy stałe) przed pożarem i pozostałymi zdarzeniami losowymi – zazwyczaj jest ich kilka, w tym m.in. silny wiatr, zalanie i uderzenie pioruna.W praktyce bardzo często okazuje się niewystarczająca z uwagi na mocno ograniczony zakres ochrony. Z tego względu zalecane jest wykupienie pakietu poszerzonego o dodatkowe opcje uwzględniające nie tylko elementy stałe, ale też ruchomości, mienie częściowo ruchome i lokatorów.Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego jest porównanie ofert różnych ubezpieczycieli, np. w kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości: https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator i wybranie odpowiedniego ubezpieczenia.Dodatkowe ubezpieczenie – co można jeszcze chronić?Ochroną ubezpieczeniową można objąć nieruchomość i jej wyposażenie oraz lokatorów. To, co dokładnie będzie stanowić przedmiot umowy ubezpieczeniowej, zależy od wybranego wariantu polisy. Pełna lista dodatków, o które można wzbogacić podstawowy wariant polisy, znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).Nie wszystkie rozszerzenia są zawsze przydatne. Należy się zastanowić, co konkretnie ma podlegać ochronie i jakie ryzyka stwarzają w danym przypadku największe zagrożenie. Przykładowo osoba posiadająca dom na terenach zagrożonych powodziami, zdecydowanie powinna ubezpieczyć się od skutków tego żywiołu.Ubezpieczenie dla lokatora – jakie dodatki wybrać?W kontekście ubezpieczenia mieszkania lub domu najczęściej mówi się o rozmaitych przedmiotach stanowiących czyjąś własność. Tymczasem nie wolno zapominać o sobie oraz o pozostałych domownikach. Tutaj wymienia się cztery elementy, które z punktu widzenia ubezpieczonego są niezwykle przydatne:
  • OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym chroniące przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonch osobom trzecim – najbardziej klasyczny przykład sytuacji, kiedy ubezpieczenie te okazuje się pomocne, to zalanie mieszkania sąsiada,

  • NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – niespodziewany wypadek w domu lub poza nim generuje często niemałe straty, więc można wówczas liczyć na odszkodowanie,

  • assistance – ubezpieczenie zapewniające fachowe wsparcie w przypadku usterek i awarii w domu czy mieszkaniu,

  • OC dla najemcy – ubezpieczenie, które powinna każda osoba wynajmująca mieszkanie (działa na tej samej zasadzie, co standardowe OC w życiu prywatnym).Najlepsze rozszerzenia w polisie mieszkaniowejW obszarze dodatków mających na celu chronić poszczególne elementy nieruchomości wybór jest bardzo duży. Ubezpieczeniu mogą podlegać nie tylko elementy stałe, ale także:

- mienie ruchome (ruchomości) – elementy wyposażenia, które da się wynieść z terenu nieruchomości bez demontażu przy zastosowaniu narzędzi, np. rzeczy osobiste, wolnostojące meble, wolnostojący sprzęt RTV i AGD, urządzenia elektroniczne, przedmioty kolekcjonerskie oraz zwierzęta domowe itp.,

- mienie częściowo ruchome – elementy wyposażenia, które można wynieść z domu lub mieszkania po uprzednim demontażu przy zastosowaniu narzędzi, p. meble w zabudowie, sprzęt RTV i AGD w zabudowie, kaloryfery, kominki, armatura sanitarna etc.Mienie należy chronić zarówno przed zagrożeniami uwzględnionymi w podstawowej wersji polisy, jak i przed dodatkowymi ryzkami ze szczególnym wskazaniem na:
  • kradzież z włamaniem,

  • rabunek – nie jest tym samym, co kradzież z włamaniem, odnosi się do ruchomości znajdujących się w innej miejscowości, jeśli polisa obejmuje np. dom letniskowy,

  • stłuczenia,

  • przepięcia,

  • powódź.Wypada też przypomnieć o zgłoszeniu do ubezpieczenia mienia o wysokiej wartości – najlepiej, jeżeli jego wyceny dokona profesjonalny rzeczoznawca.Autor: Artykuł sponsorowanyreklama


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama