Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Fundusz Trójmorza odmieni infrastrukturę

Dodano: 31/01/2020 - numer 2545 - 31.01.2020
Transgraniczne połączenia w obszarach: transportu, energetyki oraz cyfryzacji – takie projekty wspierać będzie Fundusz Trójmorza – międzynarodowy wehikuł finansowy powstały z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego. – Będziemy dążyć do tego, aby infrastruktura w tych trzech sektorach osiągnęła poziom zachodnioeuropejski – zapewniła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK oraz przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Realizacja celu, jakim jest zniwelowanie różnic rozwojowych między Zachodem a Europą Środkowo-Wschodnią, to wielkie wyzwanie dla rządów i finansów publicznych krajów Trójmorza, trudne do zrealizowania bez zaangażowania kapitału prywatnego. Dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego, wspólnie z innymi bankami rozwoju krajów regionu, zamierza poszukać kapitału, który na zasadach komercyjnych uzupełni środki publiczne i unijne w realizacji tych trudnych projektów. W obszarze zainteresowania Funduszu będą inwestycje infrastrukturalne, których łączna wartość może sięgać nawet 100 mld euro, a zaangażowanie samego Funduszu wyniesie maksymalnie 3-5 mld euro. Jest jednak pewien warunek. Projekty, które będą współrealizowane przez Fundusz, muszą obejmować co najmniej dwa państwa Trójmorza. Zniwelować różnice Głównym zadaniem, jakie przed sobą postawił ten wehikuł finansowy, jest likwidacja ogromnej luki infrastrukturalnej względem krajów Europy Zachodniej, którą kraje Trójmorza odziedziczyły po latach panującego tu komunizmu. Szczególnie duże potrzeby istnieją w obszarze infrastruktury sieciowej: transportowej, energetycznej i cyfrowej w relacji północ–południe: od krajów bałtyckich, przez Polskę, po Bałkany. Wyjątkowe dysproporcje jakościowe pomiędzy państwami starej Unii a krajami, które zostały włączone do UE w ostatnich latach, doskonale widać w dziedzinie transportu. Porównajmy dwie podróże na dystansie 2,5 tys. km w relacji północ–południe, z których jedna odbywa się w Europie Zachodniej, a druga w Europie Wschodniej. Otóż z Goeteborga do Barcelony dojedziemy w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego, czy do naszego przejazdu wybierzemy samochód, czy pociąg. Z kolei podróż z Tallina do Konstancy zajmuje już 32 godziny jazdy samochodem i aż 3,5 dnia pociągiem. Ten przykład doskonale obrazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszej części Europy. Dlatego przeniesienie ciężaru inwestycji infrastrukturalnych w region Trójmorza staje się warunkiem koniecznym naszego dalszego harmonijnego rozwoju. – Chcemy, aby jakość połączeń drogowych, kolejowych czy cyfrowych w Europie Środkowej – od krajów bałtyckich, przez Polskę, Czechy i Słowację, po kraje bałkańskie – dorównywała infrastrukturze Europy Zachodniej – deklaruje prezes Beata Daszyńska-Muzyczka. Pieniądze przyjdą nie tylko od banków rozwoju Ponieważ wizja szerokich autostrad, szybkich kolei, czystej i bezpiecznej energetyki czy digitalizacji naszego przemysłu staje się coraz bardziej rzeczywista, to zainteresowanie przedsięwzięciem wśród krajów Trójmorza staje się coraz większe. W połowie ubiegłego roku akt założycielski Funduszu Trójmorza pod pisali przedstawiciele polskiego banku rozwoju – BGK oraz rumuńskiego odpowiednika – EximBanku, tym samym wchodząc do władz Funduszu. Dziś w radzie nadzorczej są już także przedstawiciele instytucji rozwoju z Republiki Czeskiej i Łotwy. Fundusz jest tak skonstruowany, że jeśli kolejne instytucje rozwoju z państw Trójmorza uzyskają wewnętrzne zgody na dołączenie do niego, to będą mogły to uczynić w dowolnym momencie. BGK oraz EximBank zapowiedziały wpłaty do Funduszu w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Tymczasem przewiduje się, że łączna wysokość środków ma docelowo wynieść 3–5 mld euro. Dlatego zadaniem Funduszu będzie teraz aktywizowanie innych źródeł finansowania. Fundusz Trójmorza, jako przedsięwzięcie transgraniczne, powstał na prawie Luksemburga. Zapraszani do Funduszu będą zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak: Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Bank Światowy. Prowadzone są także rozmowy z inwestorami spoza Europy – m.in. z USA czy z Australii. Fundusz Trójmorza powinien wzbudzić szczególne zainteresowanie wśród funduszy emerytalnych, które angażują się zwłaszcza w długoterminowe inwestycje przynoszące stabilny zwrot finansowy. Co kluczowe z punktu widzenia inwestorów, Fundusz Trójmorza ma charakter komercyjny, a nie polityczny – analizy i wyboru potencjalnych projektów, w które Fundusz mógłby się zaangażować, dokonywać będą zewnętrzne, niezależne podmioty zarządzające aktywami Funduszu. Ogromny potencjał może oznaczać wysokie zysk Założyciele Funduszu Trójmorza są przekonani, że inwestorzy prywatni, zainteresowani projektami będącymi w obszarze działania Funduszu, dostrzegą ogromy potencjał do osiągania wysokich stóp zwrotu z tych inwestycji. Fundusz zaproponuje inwestycje, które będą po prostu się opłacać. Przemawiają za tym dane z ostatnich lat. Według Eurostatu wśród 10 krajów UE, w których zwrot z aktywów zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach 2010–2017 był najwyższy, 7 stanowią państwa regionu Trójmorza. Do nich należy też sześć pierwszych miejsc tego rankingu. Jest to możliwe m.in. dlatego, że w regionie odnotowuje się bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy idący w parze ze stabilnością. Jak podaje Raport SpotData, PKB krajów Trójmorza wzrośnie o 35 proc. w okresie od 2018 do 2030 r., a udział regionu w PKB całej UE zwiększy się z 11 proc. do 13 proc. Dodatkowo kraje regionu, które średnio notują wyższy wzrost gospodarczy niż rynki rozwinięte – co jest typową cechą rynków wschodzących – posiadają także ogromną przewagę, będąc bardziej stabilnymi pod względem instytucjonalnym niż typowe rynki wschodzące położone na obszarze Unii Europejskiej. Jednocześnie udział krajów Trójmorza w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wynosi obecnie ok. 14 proc., wobec 11 proc. udziału Trójmorza w PKB UE. Atutem regionu Trójmorza jest też liczba mieszkańców – ok. 111 mln czyli 22 proc. liczby ludności całej Unii Europejskiej.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze