Historyczny budżet bez deficytu przyjęty

SEJM \ Dochody i wydatki na tym samym poziomie

W piątkowe popołudnie Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 r. Zbilansowanie dochodów i wydatków na poziomie 435,3 mld zł oznacza, że po raz pierwszy polski budżet nie przewiduje deficytu.
Zdaniem ekonomistów przyjęte założenia są umiarkowanie optymistyczne. Przyjęto, że PKB wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń oraz emerytur i rent ma sięgnąć 6,3 proc., zaś wzrost spożycia prywatnego – 6,4 proc. Resort finansów zapewnia, że budżet spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej, który ma wynieść 1,2 proc.
Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński podkreślił, że budżet zapewni długofalową stabilność finansów publicznych. – Mimo że wydatki są najwyższe w historii, to udało się zgromadzić w budżecie tyle dochodów, aby te wydatki można było pokryć – mówił, dodając, że koszty obsługi długu są coraz niższe, w związku z czym więcej środków można przeznaczać na wydatki publiczne.
Posłowie przyjęli w piątek 15 poprawek autorstwa PiS. Zakładają one m.in. 10 mln zł na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030”, dodatkowe 13 mln zł na wzrost wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych oraz 4 mln zł dla Fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Poprawki przewidują też 10-proc. podwyżkę dla pracowników parków narodowych, 2,5 mln zł dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, 1 mln zł na Państwową Inspekcję Pracy oraz 0,6 mln zł dla Państwowej Agencji Atomistyki. Jeszcze przed pierwszym czytaniem budżetu w Sejmie rząd złożył do ustawy autopoprawkę przewidującą 6-proc. wzrost płac dla nauczycieli.
Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa determinowany będzie m.in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji oraz efektem wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych powodujących dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. – Resort finansów prowadzi odpowiedzialną politykę finansową państwa, czego dowodem jest przyjęta dziś ustawa budżetowa na 2020 r. Polskie finanse mają się dobrze, dlatego nasz budżet w tym roku nie będzie miał deficytu. Oparty jest na solidnych podstawach. W połączeniu z dobrymi dochodami wszystko to tworzy silne fundamenty dla polskiej gospodarki i pewne źródło finansowania programów prospołecznych – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.
Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Interesuje Cię pakiet wielu subskrypcji? Napisz do nas redakcja@gpcodziennie.pl

W tym numerze