Nie takiej Polski się spodziewałem

ŚWIADECTWO \ DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ

Numer 843 - 21.06.2014Społeczeństwo

Od kilku lat jestem już bez jakiegokolwiek zatrudnienia i zostałem bez środków do życia. Trochę ciężko mi o tym mówić, bo nie takiej Polski się spodziewałem.
Zasadniczą szkołę kolejową ukończyłem w Tarnowie w 1972 r. Tam w latach 1973–1984 w Fabryce Silników Elektrycznych Ema-Tamel pracowałem jako tokarz. Od 1979 r. przez dwa lata byłem współpracownikiem KSS KOR. Od października 1980 r. współredagowałem i wydawałem niezależne pismo „Wiadomości Tarnowskie”. Przed akcjami protestacyjnymi drukowałem też plakaty (we współpracy z Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem, Janem Niemczurą, Wojciechem Ziemirskim).
23 sierpnia 1980 r. byłem przewodniczącym komitetu strajkowego. Pod koniec sierpnia współorganizowałem Komitet Wolnych Związków Zawodowych i przewodniczyłem mu, a 31 sierpnia 1980 r. współtworzyłem Komitet Założycielski NSZZ. Następnie w kilkudziesięciu zakładach na terenie miasta pomagałem zakładać Solidarność. W latach 1980–1981 byłem członkiem Sekcji Interwencji MKZ/ZR Małopolska Delegatura w Tarnowie. Od stycznia 1981 r. przewodniczyłem także Komisji Zakładowej „S”. W lipcu 1981 r. byłem delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska w Tarnowie. Byłem także współorganizatorem mszy katyńskich. Tworzyłem sieci kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika” i „Gońca Małopolskiego”. Zainicjowałem powstanie biblioteki wydawnictw niezależnych działających w ramach „Wiadomości Tarnowskich”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego krótko się ukrywałemzawartość zablokowana

Autor: Ryszard Strach


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
-->