Małe firmy chcą zatrudniać

BADANIA \ NAJWIĘCEJ NOWYCH PRACOWNIKÓW PRZYJMĄ FIRMY USŁUGOWE I HANDLOWE

numer 1391 - 11.04.2016Gospodarka


Coraz więcej mikro- i małych firm będzie zatrudniało pracowników. W bieżącym półroczu plany takie ma 13,3 proc. pracodawców. Aż 76,4 proc. firm nie planuje zwolnień. Tak dobrze nie było od trzech lat – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu oraz portalu Firmy.net.

Raport zawiera analizę polityki dotyczącą zatrudniania, ocenę drugiego półrocza 2015 r. wystawioną przez przedsiębiorców oraz analizę ich planów na bieżące półrocze. Rosnący trend w zatrudnianiu nowych pracowników przez małe firmy zarysował się już w II półroczu 2015 r., kiedy firmy minimalnie częściej decydowały się przyjmować ludzi (10,4 proc.), niż ich zwalniać (9,1 proc.). Najczęściej na zatrudnianie nowych pracowników decydowały się firmy budowlane i usługowe. Spadki zatrudnienia wystąpiły w branży przemysłowej i handlowej. Tendencja wzrostu zatrudnienia odnotowana została w sześciu województwach, żadnych zmian nie zanotowano w dwóch, natomiast w ośmiu wystąpiła tendencja spadkowa. – Na wieść o zmianach w regulacjach prawnych i oskładkowaniu umów zleceń z początku 2015 r. nastąpiło zahamowanie rekrutacji w małych firmach – komentuje Dariusz Śledź z Instytutu BiA OSB. – Już w II połowie 2015 r. minimalnie więcej firm zdecydowało się powiększać zatrudnienie, niż je redukować – dodaje dr Śledź.
Coraz więcej firm będzie zatrudniało w trwającym właśnie półroczu, bo plany takie ma 13,3 proc. małych przedsiębiorców, podczas gdy 9,9 proc. deklaruje, że będzie zmniejszało zatrudnienie. 76,4 proc. firm nie planuje ani przyjęć, ani zwolnień. Jest to najlepszy wynik od początku 2013 r., od kiedy podjęto badania polskich mikro- i małych firm. Wzrosty zatrudnienia są oczekiwane we wszystkich województwach, oprócz świętokrzyskiego, gdzie prognozowana jest równowaga w zakresie zwiększania i spadku zatrudnienia, oraz warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, gdzie wystąpi tendencja spadkowa. Najwięcej nowych pracowników przyjmą firmy usługowe i handlowe. W firmach przemysłowych zatrudnienie spadnie.
Przedsiębiorcy, którzy nie mają w planach zwiększania zatrudnienia, najczęściej jako powód takiego stanu rzeczy podają brak takiej potrzeby (34,6 proc.), zbyt wysokie koszty pracownicze (29,6 proc.), złą sytuację finansową firmy (15,9 proc.). W mniejszym stopniu przedsiębiorcy obawiają się zmienności prawa (7,1 proc.), problemów ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych pracowników (6,1 proc.) oraz przestojów i braku zleceń, spowodowanych sezonowością w poszczególnych branżach (4,9 proc.). Z kolei przedsiębiorcy deklarujący spadek zatrudnienia w bieżącym półroczu za najczęstszy tego powód wskazywali obawę o wzrost kosztów pracowniczych w niedalekiej przyszłości (26 proc.) i trudną sytuację finansową firmy (25,2 proc.). Sezonowego spadku zamówień oraz konieczności z tego powodu redukcji zatrudnienia obawia się co czwarty właściciel małej firmy.
– Pomimo obaw o wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności, w tym koszty pracownicze, co trzeci właściciel mikro- lub małej firmy wskazywał, że wzrost zatrudnienia to istotny czynnik wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. Stąd wzrostowe prognozy na bieżące półrocze – uzupełnia dr Śledź.
Autor: Paweł Woźniak
#DziękujeMyZaOdwagę
reklama