Ropa i miedź w centrum uwagi

numer 1426 - 23.05.2016Gospodarka


SUROWCE Jedynie ropa była na plusie. Pozostałe główne surowce na wyraźnych minusach. Martwi po raz kolejny miedź i zniżkujący także gaz ziemny.

Minął kolejny spadkowy tydzień na rynkach towarowych. Taka jest pierwsza i zdecydowanie prawdziwa ocena ubiegłego tygodnia. Spadki były widoczne praktycznie na wszystkich najważniejszych surowcach. Wyjątkiem była, podobnie jak i tydzień wcześniej, ropa naftowa. Tygodniowy bilans to jej kolejny wzrost. Powoli, może nawet bardzo powoli, zbliża się do poziomu 50 dol. Zdaniem analityków ostatni wzrost jest przede wszystkim efektem amerykańskiego popytu. Silną rolę odgrywa także strona podażowa i efekt czynników pozaekonomicznych. Paradoksalnie ropie w najbliższym czasie powinny sprzyjać ostatnie spadki na rynku surowców. Nawet korekcyjne odbicie na innych towarach także może pociągnąć za sobą ropę naftową. Wydaje się więc, że poziom 50 dol. jest osiągalny, a jego przełamanie, jako bariery psychologicznej, może pociągnąć ropę Brent mocno do góry. Oczywiście to tylko przypuszczenia, ale na rynkach obserwowano już takie sytuacje.
Martwią, choć oczywiście w różny sposób, inne surowce. O ile spadek metali szlachetnych, a zwłaszcza złota, nie znaczy dla rynku i gospodarki aż tak wiele, bo przecież złoto to głównie środek tezauryzacyjny. Spadki na srebrze, które bardzo mocno w tym roku zyskało, mają w dalszym ciągu charakter korekcyjny. Na początku stycznia kurs był poniżej 14 dol. za uncję. Koniec kwietnia to cena prawie 18 dol. Obecny spadek do poziomu 16,5 dol. jest wyraźny, a w trzy tygodnie srebro traci ponad 1,5 dol. na uncji. Czy to tylko korekta, czy coś więcej? Z racji charakteru metalu trudno to oceniać, ale wydaje się, że element korekcyjny jest dominujący.
Martwi sytuacja miedzi. Jakkolwiek spadki nie były w mijającym tygodniu tak dotkliwe jak wcześniej, mimo to trend jest niestety kontynuowany. Obrona bariery 200 centów za uncję udała się, ale na jak długo? Widoczny jest brak perspektyw na wzrost popytu ze strony chińskiej gospodarki, czyli głównego importera (jego roczny import zdaniem portalu Worldrichestcountries.com to ponad 28 proc. światowego importu o wartości ponad 35 mld dol.). Również Niemcy nie notują wspaniałych wyników ekonomicznych, choć ich udział to 7,2 proc. i drugie miejsce tego rankingu. Brak dobrych danych z gospodarki osłabia ten surowiec i niestety walka o utrzymanie poziomu 200 centów trwa. Uderza to oczywiście w wiele firm produkcyjnych, czego przykładem jest także mocno tracący nasz KGHM.
Gaz ziemny, drugi surowiec energetyczny, także traci i niestety dla jego producentów nie widać szans na przełamanie wieloletniego spadkowego trendu. Owszem, od minimalnej wartości 1,611 dol. za mmBtu gaz jest 20 proc. wyżej, ale z racji gigantycznych spadków wieloletnich nie znaczy to wiele. Ostatnie trzy miesiące to jednak wyraźny, bo prawie 10-procentowy wzrost i może ta stabilizacja w przedziale 2,00–2,20, dla cen zamknięcia trwająca od miesiąca jest początkiem istotnej zmiany. Warto jednak pamiętać, że główny odbiorca surowca, czyli Unia Europejska (bo to w znacznym stopniu surowiec eksportowy) nie jest w najlepszej kondycji i trudno tu oczekiwać wyraźnego przełamania.
Na rynku soft też emocjonująco. Kawa ubiegły tydzień kończy wyraźnym, bo 4-proc. spadkiem, a od wtorku straciła ponad 11 centów. Jej ostatnie spadki wymazały połowę wzrostu, który był jej udziałem od początku lutego. Zwyżkuje bardzo mocno cukier, który w tygodniu zyskał ponad 2 proc., ale w ostatnich trzech miesiącach zdrożał o ponad 30 proc. Ten imponujący wzrost jest spowodowany licznymi klęskami żywiołowymi w krajach, które są tradycyjnymi jego eksporterami, czyli w Australii, Brazylii i na Ukrainie. Oczywiście dotyczy to w znacznej części danych z ubiegłego roku, ale możliwe, że ten rok w zakresie podaży będzie podobny.
Co czeka rynek? Surowce po okresie spadków powinny nieco odreagować, ale czy dojdzie do trwałego i mocnego odbicia, trudno jeszcze wyrokować. W centrum rynku będzie tym razem nie tylko ropa, ale i miedź, bo surowce te są ostatnio bardzo mało skorelowane ze sobą, a za ostatnie dwa miesiące korelacja jest ujemna i wynosi -0,2. Wcześniej przez ponad 4 miesiące była wyraźnie dodatnia i wynosiła 0,6. To spora zmiana i możliwe, że powinno dojść do wyrównania.

poniedziałek, 23 maja 2016 r.

Spółka Kraj informacja okres
ASECOPOL Polska dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł 2015
BOGDANKA Polska publikacja skonsolidowanego raportu I kw.
BORYSZEW Polska publikacja skonsolidowanego raportu I kw.
BZWBK Polska wypłata dywidendy 13 zł 2015
ENEA Polska publikacja skonsolidowanego raportu I kw.
BZWBK Polska wypłata dywidendy 13 zł 2015


Tygodniowe zmiany kursów i wartości
Instrument kurs na
zamknięcie zmiana w % kurs
poprzedni
Instrument 45 784,76 -0,61% 46 063,67
WIG 1 806,38 -0,50% 1 815,38
WIG20 3 479,35 -0,89% 3 510,59
mWIG40 13 680,93 -0,34% 13 727,29
sWIG80 54,08 -1,31% 54,8
ALIOR 53,82 4,40% 51,55
ASSECOPOL 262,75 0,27% 262,05
BZWBK 165 -3,51% 171
CCC 22,19 -1,64% 22,56
CYFRPLSAT 10,18 -6,18% 10,85
ENEA 10 -7,92% 10,86
ENERGA 49,61 5,55% 47
EUROCASH 62,16 -1,35% 63,01
KGHM 31,16 2,53% 30,39
LOTOS 5124,6 5,12% 4875
LPP 303 -2,68% 311,35
MBANK 6,02 1,69% 5,92
ORANGEPL 147,3 -2,61% 151,25
PEKAO 11,78 -8,54% 12,88
PGE 5,27 5,19% 5,01
PGNIG 68,84 0,13% 68,75
PKNORLEN 23,51 -0,30% 23,58
PKOBP 34,43 1,26% 34
PZU 2,55 -4,49% 2,67
TAURONPE 2,67 -8,87% 2,93

Autor: Rafał Grodowski

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama