Innowacyjność źródłem sukcesu

fot. PCO S.A.
fot. PCO S.A.

​Obronność \ Nowoczesne rozwiązania dla armii z PCO S.A.

Najnowocześniejsze technologie i urządzenia do produkcji, światowej klasy wyroby naszpikowane elektroniką oraz nowatorskie projekty
– to atuty PCO S.A., lidera polskiej branży optoelektronicznej. Warszawska firma jest jedną z najbardziej innowacyjnych spółek w Polskiej
Grupie Zbrojeniowej S.A.
Innowacyjność ta jest efektem m.in. bliskiej współpracy z uczelniami wyższymi. PCO S.A.  współdziała m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską  i Wrocławską, Akademią Sztuki Wojennej, Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutem Technologii Elektronowej oraz Instytutem Optyki Stosowanej.
Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt, zwraca uwagę na znaczenie tej współpracy dla polskiej gospodarki.
– Współpraca między Politechniką Warszawską a PCO S.A. pozwala nam na pełne wykorzystanie potencjału nauki i przemysłu. Efektywne wykorzystywanie wiedzy to priorytet dla dzisiejszej gospodarki, szczególnie w dobie intensywnych zmian technologicznych. Z drugiej strony równie istotna jest komercjalizacja tej wiedzy, polegająca na praktycznym zastosowaniu odkryć naukowych – podkreśla prof. Szmidt.
Projekty badawcze – konsorcja
PCO S.A. przystępuje do konsorcjów lub je organizuje, a także pomaga start-upom młodych naukowców.
– Mogą oni liczyć na wsparcie ze strony zaplecza badawczo-rozwojowego fabryki. Dzięki temu wyniki ich badań podlegają faktycznej weryfikacji w warunkach przemysłowych – zaznacza prezes PCO S.A. Ryszard Kardasz.
Gdy mowa o szerokich konsorcjach naukowych, warto wspomnieć np. o programie broni energii skierowanej. PCO S.A razem z Politechniką Warszawską, WAT-em i ITME prowadzi w ramach programu prace dotyczące wykorzystania laserów, w tym emisji oraz detekcji energii, tworząc nowatorskie prototypy urządzeń na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Trwają także prace nad głowicą optoelektroniczną dla bezzałogowców. Z kolei przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą wdrażany jest też projekt autotrackera.
Dla młodych i zdolnych
Wspieraniu i rozwijaniu pomysłów młodych naukowców w sukurs idzie współdziałanie PCO S.A. z Politechniką Warszawską. Efektem są zgłaszane do NCBiR projekty z deklarowanym udziałem PCO S.A. w kosztach wykonania prac, w tym złożone w listopadzie ubiegłego roku dwa wnioski w I Konkursie Programu Strategicznego TECHMATSTRATEG.
Pierwszy z nich to „Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych”. Metamateriał to taki rodzaj materiału, którego własności zależą od struktury większej niż cząsteczkowa. Rozwiązania wykorzystujące tego typu struktury posiadają unikatowe właściwości nieosiągalne w dotychczas dostępnych technologiach struktur i przyrządów fotonicznych, a sam projekt dotyczy opracowania innowacyjnej metody ich produkcji. Ze względu na ich niezwykłe własności optyczne mogą zostać wykorzystane do wykonania adaptacyjnych powłok antyrefleksyjnych oraz przestrajalnych filtrów krawędziowych, które mogą zostać włączone do oferty PCO S.A. Projekt skupia się na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji takich metamateriałów, a jego wyniki wniosą znaczny wkład w rozwój szeroko rozumianych nanotechnologii i fotoniki. Opracowane rozwiązania będą mogły zostać wykorzystane m.in. w sprzęcie do zastosowań kosmicznych.
Kolejny istotny projekt to „Detektory promieniowania UV w oparciu o technologię warstw i nanostruktur na bazie tlenku cynku (ZnO)”. Projekt dotyczy rozwoju technologii wytwarzania fotodetektorów promieniowania UV. Mogą one pozwolić PCO S.A. na budowę nowoczesnych głowic optoelektronicznych służących do wykrywania startów rakiet oraz śledzenia trajektorii kątowej ich lotu. Detektory UV mogą znaleźć zastosowanie także do budowy systemów umożliwiających wykrywanie oraz identyfikację zdarzeń na polu walki. Głowice te mogą zostać zamontowane na statkach powietrznych, czołgach, wozach bojowych, obiektach infrastruktury krytycznej i wielu innych.
– Od początku swojego istnienia Politechnika była głównym partnerem polskiej armii okresu międzywojennego i również okresu powojennego.  Spośród 20 wydziałów uczelni na dwunastu prowadzone są badania naukowe, które związane są z obronnością państwa. Te prace dotyczą wszystkich elementów, od mikroprocesorów po materiały półprzewodnikowe. Jestem przekonany, że bez ścisłej kooperacji między środowiskami naukowymi i przemysłowymi nie można sobie wyobrazić skutecznej realizacji celów gospodarczych i rozwoju polskiego sektora obronnego. Sądzę też, że teraz mamy wszystko: zdolnych ludzi, świetną infrastrukturę oraz partnera – PCO S.A. Polskie technologie mogą konkurować z najlepszymi na świecie – zaznacza rektor Szmidt.
Samodzielnie na rzecz wojska
Warszawska fabryka prowadzi również samodzielną działalność innowacyjną, polegającą na opracowywaniu nowych typów urządzeń, przede wszystkim na potrzeby wojska. Przykładem tego typu rozwiązań może być tzw. System Obserwacji Dookólnej (SOD). Dzięki zastosowaniu zarówno kamer telewizyjnych, jak i termowizyjnych system umożliwia ciągłą, dzienną i nocną szerokokątną obserwację otoczenia pojazdu w wypadku ograniczonej widoczności i w różnych warunkach klimatycznych oraz atmosferycznych. System Obserwacji Dookólnej bezpośrednio wpływa na poprawę świadomości sytuacyjnej załogi, zwiększając jednocześnie jej bezpieczeństwo.
Innym przykładem innowacji dla wojska opracowanej w PCO S.A. jest nowa generacja celownika termowizyjnego SCT-2 Diament. Cechą urządzenia jest jego uniwersalność. Po zamontowaniu celownika na broni można prowadzić ogień bezpośrednio lub obserwować otoczenie zza przeszkody terenowej dzięki wykorzystaniu dodatkowego wyświetlacza. Obraz celownika jest wyświetlany w okularze z wyświetlaczem, który został wyposażony w czujnik wyłączający go automatycznie, gdy obserwator odsunie od niego oko. Umożliwia to zmniejszenie zużycia energii, a także utrudnia wykrycie obserwatora. Powstanie celownika to wynik wdrożenia wielu wcześniejszych doświadczeń spółki w zakresie technologii termowizyjnych oraz odpowiedź na zapotrzebowanie klientów. Pierwsze celowniki z tej generacji trafią do wojska jeszcze w tym roku.
Praktycznie wszystkie urządzenia produkowane w PCO S.A. mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy poprzez oferowanie im możliwości jak najszybszego wykrycia zagrożenia i podjęcia właściwiej reakcji.
– Spółka PCO S.A. to przedsiębiorstwo innowacyjne. W trakcie swojego 40-letniego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów – podkreśla prezes PCO S.A. Ryszard Kardasz.
 
Artykuł przygotowany przez redakcję przy współpracy z PGZ S.A.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze