fot. Piotr Galant / Gazeta Polskao

​Droższy gaz z PGNiG

numer 1679 - 21.03.2017Gospodarka

PODWYŻKI Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wyższe o 1,6 proc. taryfy na gaz dla gospodarstw domowych – podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Taryfa wzrośnie od 1 kwietnia i będzie obowiązywała do końca tego roku.

PGNiG wyjaśniło, że wzrost cen jest związany z wyższymi kosztami pozyskania gazu ziemnego, co jest spowodowane podwyżkami cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie.

Taryfa PGNiG dla hurtowników zatwierdzona została na okres do 30 czerwca 2017 r. Jej wejście w życie oznacza podwyższenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m sześc. o 8,0 proc., natomiast gazu zaazotowanego o 7,9 proc. Zmiana taryfy PGNiG dla klientów detalicznych zatwierdzona do 31 grudnia 2017 r. oznacza wzrost cen paliw gazowych o 1,6 proc. Z uwagi na to, że zmianie nie ulegają ani stawki opłat abonamentowych, ani stawki opłat transportowych (przesyłowych i dystrybucyjnych), podwyżki średnich płatności są niższe.

Spółka poinformowała, że również o 8 proc. wzrośnie taryfa dla największych odbiorców wysokometanowego gazu ziemnego, a w wypadku gazu zaazotowanego o 7,9 proc. Te taryfy będą obowiązywały do końca czerwca br.

W 2017 r. zaczęła się liberalizacja rynku gazu w Polsce. 1 stycznia weszła w życie część przepisów nowelizacji prawa energetycznego i niektórych innych ustaw uchwalonych pod koniec listopada u.br. Prawo trzeba było zmienić, bo dotychczasowe rozwiązania były niezgodne z unijnymi regulacjami. Nowe rozwiązania pozwolą na stopniowe znoszenie obowiązku – spoczywającego obecnie na przedsiębiorstwach obrotu gazem ziemnym – ustalania i przedkładania do zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla cen gazu. Przewidują one rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego, ale uwalnianie cen dla poszczególnych grup odbiorców będzie następowało w różnych terminach. Na pierwszy ogień pójdą firmy, które sprzedają go hurtowo. Od października uwolnione mają być ceny dla pozostałych odbiorców poza gospodarstwami domowymi – te zostaną uwolnione dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji mają pomóc w walce z szarą strefą w obrocie paliwami.

 Autor: Piotr Chmielarz