Ochronić prawa obywateli

​PRAWO \ Jest projekt ustawy regulujący sprawy roszczeń niemieckich

numer 1791 - 03.08.2017Polska

Musimy ochronić naszych obywateli przed roszczeniami dawnych mieszkańców Warmii i Mazur, którzy wyemigrowali do Niemiec, a teraz domagają się zwrotu pozostawionych nieruchomości – mówi „Codziennej” poseł PiS-u Iwona Arent. Informuje, że jest wstępny projekt ustawy, która ureguluje te sprawy.

Najgłośniejsza, a zarazem przełomowa była sprawa Agnes Trawny, obywatelki niemieckiej, która domagała się zwrotu nieruchomości pozostawionej w Polsce. Jej dom, który porzuciła, emigrując do ­RFN-u, został zasiedlony przez polską rodzinę Głowackich. Trawny wygrała i Głowaccy musieli opuścić nieruchomość, nie uzyskując nawet zwrotu nakładów poniesionych na utrzymanie budynku. – Pani Trawny podczas procesów zapewniała, że kocha Polskę i chce w niej spędzić resztę życia, a tymczasem niedługo po odzyskaniu nieruchomości sprzedała ją za duże pieniądze – wspomina poseł Arent. 

– Potrzebne są rozwiązania ustawowe, które w ostateczny sposób pozwolą zakończyć takie sprawy – mówi mec. Lech Obara ze Stowarzyszenia Patria Nostra. Poseł Iwona Arent z pomocą prawników ze stowarzyszenia przygotowała projekt specjalnej ustawy. – Określa ona zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości na terenie obecnych granic RP – wyjaśnia adwokat Michał Mosakowski współpracujący z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy. Przyznaje, że projekt odwołuje się do regulacji funkcjonujących od wielu lat w sprawie tzw. mienia zabużańskiego. 

Osoba ubiegająca się na mocy nowej ustawy o potwierdzenie prawa do rekompensaty musiałaby legitymować się obywatelstwem polskim zarówno w momencie składania wniosku, jak i w chwili opuszczenia nieruchomości. Rekompensaty byłyby ustalone na poziomie 20 proc. wartości pozostawionego mienia. Ponadto wartość rekompensaty podlegałaby pomniejszeniu o wartość świadczeń uzyskanych wcześniej przez dane osoby w Niemczech. 

– Co istotne zarówno z punktu ochrony budżetu państwa, jak i prewencji przed ewentualnymi nadużyciami znanymi z wielu spraw reprywatyzacyjnych, prawo do rekompensaty potwierdzone na podstawie niniejszej ustawy przysługiwałoby wyłącznie właścicielom, a w wypadku śmierci – ich spadkobiercom – tłumaczy mec. Mosakowski. Dodaje, że nowa ustawa zakazywałaby handlu roszczeniami. 

Poseł Arent zapowiada, że po wakacjach przedstawi projekt do konsultacji na posiedzeniu klubu poselskiego PiS-u. Jeżeli uzyska on akceptację, zostanie skierowany do Sejmu jako projekt poselski. 

Autor: Wojciech Kamiński