​Łamanie prawa na wydziale prawa

numer 1798 - 11.08.2017

Po ponad siedmiomiesięcznej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego łamane jest prawo. Inspekcja wskazała powołanie dwunastu osób na kierownicze funkcje niezgodnie z przepisami.

Stanowiska kierowników katedr i wydziałów zajmują bowiem emerytowani pracownicy zatrudnieni na niepełny wymiar czasu pracy, nie będący na naukowo-dydaktycznych etatach, co według prawa o uczelniach wyższych oraz statutu uczelni wyklucza ich z możliwości pełnienia tych funkcji. PIP potwierdziła jedynie to, co jesienią ubiegłego roku wskazała dr hab. Katarzyna Wlaźlak, specjalistka w dziedzinie administracji samorządowej. O fakcie łamania prawa poinformowała rektora. Jednak mimo to nikt z zajmujących nielegalnie stanowisko nie stracił go, z pracy natomiast zwolniona została dr hab. Wlaźlak.

Z raportu pokontrolnego PIP‑u wynika, że na WPiA UŁ od wielu lat powołuje się na stanowiska kierownicze osoby nie mające do tego uprawnień. PIP wskazała dwanaście takich osób. Jak duża jest skala tego zjawiska na całej uczelni, tego nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że osobą, która w związku z tą sytuacją poniosła konsekwencje, jest dr hab. Wlaźlak, która wskazała na łamanie prawazawartość zablokowana

Autor: Anna Skopińska


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama