Poważna gra

Finansowe vademecum \ Wakacyjne myślenie o przyszłości – giełda

numer 1798 - 11.08.2017Gospodarka

Zanim skończą się wakacje, planujemy, co nastąpi po nich. Dzieci mają inne problemy – po prostu pójdą do szkoły, a dorośli... na nich czekać może szkoła inwestycji. Giełda!

Dla wielu inwestorów giełda jest sposobem na dywersyfikację przychodów, czyli dodatkowym źródłem dochodu – poza pensją, własnym biznesem czy np. inwestowaniem w nieruchomości. Inni traktują tę działalność jako ochronę wartości kapitału przed inflacją czy formę pomnażania majątku z myślą o emeryturze. Nie brakuje również osób chcących po prostu zostać akcjonariuszami przedsiębiorstwa, które znają i cenią.

Na początek rachunek

Aby zacząć aktywność na giełdzie, trzeba założyć rachunek inwestycyjny. Jest to prowadzone przez dom maklerski konto, na którym są zapisywane informacje o naszych środkach i instrumentach finansowych, a także o dokonanych transakcjach i składanych dyspozycjach. Jego założenie to prosta i bezpłatna operacja. Cały proces zajmie zaledwie kilka minut. Potrzebne będą: dowód osobisty lub paszport oraz dane Urzędu Skarbowego, w którym składamy deklaracje podatkowe. Rachunek inwestycyjny można otworzyć w jednym z 33 Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz ponad 1100 Punktach Usług Maklerskich (PUM) na terenie całego kraju zlokalizowanych w oddziałach Banku.

Bezpłatny dostęp do rachunku zapewnia inwestorom nowoczesny internetowy system transakcyjny Supermakler, także w wersji tabletowej i mobilnej. Ponadto klienci PKO Banku Polskiego mogą korzystać z usług maklerskich za pośrednictwem serwisów iPKO lub Inteligo. Wystarczy, że powiążą swój rachunek inwestycyjny z rachunkiem bankowym ROR prowadzonym przez PKO Bank Polski. Rachunek inwestycyjny można też założyć wspólnie ze współmałżonkiem, pod warunkiem że mamy wspólnotę majątkową. Do jego otwarcia wymagana jest wizyta w placówce obojga współwłaścicieli. Można także ustanowić pełnomocników – wymaga to pisemnej zgody właściciela rachunku oraz ustalenia rodzaju i zakresu pełnomocnictwa.

Jak to działa?

Wbrew obiegowej opinii inwestowanie na giełdzie nie wymaga rozległej wiedzy ekonomicznej, długich analiz, wielogodzinnych obserwacji notowań spółek. Są jednak podstawy, które powinien znać każdy początkujący inwestor giełdowy. Pozwolą one podejmować świadome decyzje i pomogą uniknąć kosztownych błędów.

Giełda jest instytucją publiczną, w ramach której organizowany jest handel określonymi walorami, np. akcjami różnych spółek po cenach wyznaczanych na podstawie ofert kupna i sprzedaży.

Akcja jest papierem wartościowym, stwierdzającym udział jego właściciela w kapitale przedsiębiorstwa, które ma status prawny spółki akcyjnej. Jako że akcje emitowane są przez konkretne firmy (o statusie spółki akcyjnej), inwestor w momencie zakupu danej akcji staje się współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa.

Transakcje można wykonywać tylko za pośrednictwem biura lub domu maklerskiego. Inwestorzy anonimowo kupują akcje od innych inwestorów w celu ich późniejszej sprzedaży. Wzrost ceny akcji w trakcie jej posiadania oznacza, że inwestor zarobił. Dodatkowo niektóre spółki notowane na giełdzie wypłacają posiadaczom swoich akcji, czyli akcjonariuszom, dywidendę, będącą częścią rocznego zysku danej firmy. Warto pamiętać, że cena akcji zależy od popytu i podaży. W związku z tym to inwestorzy decydują, ile ich zdaniem warta jest jedna akcja. Największe zmiany cen można zazwyczaj zaobserwować w okresach publikacji wyników finansowych, kiedy to inwestorzy przekonują się o bieżącej kondycji danego przedsiębiorstwa.

W co inwestować?

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oferuje różnorodne produkty i usługi, pozwalające na inwestycje i pomnażanie kapitału wszystkim – zarówno osobom o dużej skłonności do ryzyka, jak i tym preferującym bezpieczniejsze instrumenty finansowe.

Część klientów, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość poprzez długoterminowe inwestowanie, konstruuje zdywersyfikowany portfel zawierający np. akcje spółek z różnych branż oraz obligacje skarbowe. Inni inwestują w kontrakty terminowe, charakteryzujące się relatywnie dużą zmiennością w porównaniu z innymi instrumentami.

Co więcej, inwestorzy nie muszą się ograniczać do nabywania instrumentów finansowych notowanych wyłącznie na GPW w Warszawie. Dzięki dostępowi do rynków zagranicznych za pośrednictwem DM PKO Banku Polskiego inwestorzy mogą nabywać akcje spółek światowych gigantów takich jak Apple, Coca-Cola, Volkswagen, Sony i wielu innych.

Nie brakuje również klientów, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłą emeryturę poprzez inwestowanie w ramach IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Taką możliwość dają rachunki:IKE Obligacje – rachunek przeznaczony dla osób, które inwestują w obligacje skarbowe,SUPER IKE – rachunek umożliwiający inwestowanie w instrumenty finansowe notowane na GPW oraz obligacje skarbowe.Co istotne, oszczędności zgromadzone na IKE nie podlegają tzw. podatkowi od zysków kapitałowych, który oznacza konieczność przekazywania 19 proc. wypracowanych zysków.

Ci, którzy szukają wsparcia ekspertów i pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, mogą skorzystać z doradztwa inwestycyjnego opartego na Portfelach modelowych. DM PKO Banku Polskiego oferuje sześć Portfeli modelowych, a dzięki wypełnieniu dodatkowej ankiety inwestor otrzyma tylko te Portfele modelowe, które będą zgodne z jego Profilem inwestycyjnym.

Koniunktura i jej konsekwencje

Trzeba pamiętać, że inwestowanie na giełdzie to proces z lepszymi i słabszymi momentami zmieniającymi się cyklicznie jak koniunktura w gospodarce. Inwestor, zwłaszcza początkujący, nie powinien ulec chęci zbyt szybkiego wzbogacenia się i strachowi. Dopiero wtedy, gdy nie targają nami emocje, możemy podejmować w pełni kontrolowane i racjonalne decyzje.

W pierwszym okresie inwestowania na giełdzie dobrym pomysłem może być angażowanie niewielkich kwot, których ewentualna strata nie spowoduje problemów finansowych. Praktyczną poradą może być także to, aby nie przeznaczać wszystkich swoich oszczędności na jeden rodzaj inwestycji, ale dzielić kapitał na kilka części, przeznaczając np. na lokaty, obligacje, fundusze oraz samodzielne lokowanie na giełdzie. Spokój i konsekwencja pomagają zdobywać wiedzę i doświadczenie, które owocują trafnymi wyborami oraz… realnym zyskiem.Partnerem wydania cyklu Finansowe Vademecum jest PKO Bank Polski.

Patronem medialnym cyklu jest Niezależna.pl oraz „Gazeta Polska”Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Jest jednym z pierwszych na polskim rynku domów maklerskich – działa już ponad 25 lat. Prowadzi blisko 340 tys. rachunków papierów wartościowych (inwestycyjnych i rejestrowych) – zajmując czwarte miejsce wśród 39 uczestników rynku.

Za swoje działania DM PKO Banku Polskiego otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. miesięcznika „Forbes” za jakość obsługi bezpośredniej, profesjonalizm pracowników, funkcjonalność platformy internetowej, dostęp do informacji i notowań, jakość analiz i rekomendacji oraz ofertę edukacyjną. Dom Maklerski jest również wielokrotnym laureatem statuetki „Byki i niedźwiedzie” oraz nagród Giełdy Papierów Wartościowych. Od lat zajmuje czołową pozycję w rankingu domów maklerskich Book of Lists. W jego edycji 2016/2017 był pierwszy.Więcej na portalu edukacji ekonomicznej www.bankomania.pkobp.pl
Autor: Marcel Hopper

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama