Elektroniczne dokumenty coraz bardziej realne

numer 1848 - 10.10.2017Gospodarka

INFORMATYZACJA W sobotę rano minister cyfryzacji Anna Streżyńska poinformowała o zakończeniu budowy krajowego węzła e-tożsamości. Dzięki niemu zamiast kilkunastu loginów i różnych haseł każdy obywatel będzie mógł korzystać z jednego uniwersalnego i bezpiecznego zestawu.

Węzeł krajowy (WK) identyfikacji elektronicznej to rozwiązanie techniczno-organizacyjne, odgrywające główną rolę w federacyjnym modelu budowy systemu e-tożsamości w Polsce. Model ten zakłada wykorzystanie wielu metod identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty np. urzędy oraz banki. Dzięki włączeniu ich wszystkich w jeden węzeł usługa identyfikacji w czasie rzeczywistym dostarczana przez WK będzie równoznaczna z okazywaniem dowodu osobistego w życiu codziennym. 

Ma to zapewnić sprawną i bezpieczną łączność internetową, a tym samym uprościć i upowszechnić korzystanie z wszelkich usług elektronicznych, w tym e-administracji publicznej. Węzeł ma być zintegrowany m.in. z platformą ePUAP udostępniającą ok. 1300 usług w urzędach. Także firmy prywatne świadczące usługi w internecie będą mogły łączyć się z WK, aby uzyskać identyfikację elektroniczną klienta. 

Dziś wiele przedsiębiorstw i urzędów świadczących usługi przez internet stosuje systemy odrębnych kont i sposobów identyfikacji. Odmienne metody zabezpieczeń mają banki, jeszcze inne operatorzy telefonii komórkowej i wreszcie administracja publiczna. W rezultacie do każdego serwisu, konta bankowego, portalu usług publicznych i sklepu internetowego trzeba mieć rozmaite identyfikatory i hasła.

Budowa WK to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć, przewidzianych Planem Działań Ministra Cyfryzacji w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Całkowity koszt budowy WK to 10,7 mln zł, a roczne utrzymanie niecałe 5 mln zł. Minister Streżyńska, informując na swoim profilu w jednym z portali społecznościowych o zakończeniu budowy węzła krajowego, stwierdziła, że cyfrowa Polska zmieniła się nieodwracalnie. Zastrzegła jednak, że na bezpośrednie korzyści dla obywateli trzeba jeszcze chwilę poczekać. Za technologicznymi zmianami musi bowiem nadążyć legislacja.

Krajowa administracja oferuje dziś obywatelom możliwość korzystania drogą elektroniczną z 542 różnego rodzaju usług np. składania wniosków o nowy dowód, prawo jazdy lub informowania wydziałów komunikacji o sprzedaży samochodu. Przez ostatnich 18 miesięcy powstało lub zostało poprawionych ponad 90 proc. z nich. Autor: Adam Maciejewski