Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

​Większa pomoc dla bezdomnych

Dodano: 30/11/2017 - numer 1890 - 30.11.2017

SPOŁECZEŃSTWO \ Przyjęte przez rząd zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące schronisk dla bezdomnych napawają optymizmem. Szczególnie teraz, gdy temperatura powietrza jest coraz niższa.
W Polsce żyje ponad 33 tys. bezdomnych – to wynik ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych przeprowadzonej na początku tego roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takie badanie przeprowadzane jest co dwa lata w okresie zimowym i – jak poinformowała w lutym minister Elżbieta Rafalska – wynik był o 2753 niższy niż w 2015 r. 
Problem jednak nie rozwiąże się sam. Wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako dodatkowego typu placówki (oprócz kilkuset już funkcjonujących), możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej, rezygnacja z wymogu „zawarcia kontraktu socjalnego” – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przyjętej przez rząd. 
Jak wyjaśnia ministerstwo, nowa forma placówki umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom nie do końca samodzielnym, wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. „Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą zapewniały tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, a w miarę możliwości – także wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności” – zapewnia resort.
Na pomoc będą mogły liczyć też osoby bezdomne, które nie będą miały się gdzie podziać do czasu przyjęcia ich do domu pomocy społecznej. Zapewnione będzie im tymczasowe, trwające do czterech miesięcy schronienie w placówce dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
Jak poinformowało MRPiPS, chociaż udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest „zadaniem własnym gminy”, ministerstwo monitoruje zjawisko bezdomności i wspiera samorządy w realizacji ich ustawowego zadania poprzez różne programy, m.in. „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, na którego realizację przeznaczonych jest co roku 5 mln zł, czy „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” oraz Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014–2020”, dzięki któremu w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017 r. pomoc trafiła łącznie do ponad 1,323 mln potrzebujących.

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze