​PAKIET 100 ZMIAN DLA FIRM W PRAKTYCE

numer 1887 - 27.11.2017Gospodarka

Prawie rok temu, 1 stycznia 2017 r. weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna – pierwszy duży pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod szyldem „100 zmian dla  rm”. Kolejne istotne ułatwienia obowiązują od czerwca.

– To pierwsza ustawa z pakietu dla przedsiębiorców, która wchodzi w życie. Nasze szacunki wskazują, że w pierwszym pełnym roku obowiązywania nowego prawa, tylko wskutek propozycji podatkowych, w kieszeniach przedsiębiorców zostanie 230 mln zł – tak na początku roku wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj mówił o pierwszych ułatwieniach z pakietu 100 zmian.

5 miesięcy później weszły w życie kolejne dwie duże ustawy– tzw. pakiet wierzycielski, czyli narzędzia do walki z zatorami płatniczymi, i nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która przyspieszyła załatwianie spraw urzędowych. Według Ministerstwa Rozwoju wspólnym mianownikiem nowych rozwiązań ma być poszerzanie strefy wolności gospodarczej. Uproszczenia miały m.in. chronić podatników przed zmianami interpretacji prawa, zmniejszać uciążliwość kontroli w  ramach, łagodzić przepisy prawa pracy i ułatwiać odzyskiwanie długów.

 Czy faktycznie tak się stało? O opinie zapytaliśmy przedstawicieli przedsiębiorców. – Nowe przepisy wprowadziły szereg norm o charakterze gwarancyjnym dla przedsiębiorców, a także zasady ograniczające możliwość nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej w konstytucyjnie przewidzianą wolność gospodarczą – uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – W pakiecie 100 zmian dla przedsiębiorców wyraźnie podkreślono zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz nakazano urzędom stosowanie reguły domniemania uczciwości przedsiębiorców, jak również rozstrzyganie wątpliwości na ich korzyść. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że te rozwiązania – w tym eliminacja biurokracji i niepotrzebnych obowiązków formalnych – spotykają się z aprobatą środowiska biznesu i stanowią krok w kierunku dynamizacji polskiego PKB. Korzystne są również modyfikacje w zakresie prawa podatkowego, choćby likwidacja części obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych. Kompleksowe regulacje gwarantujące wolność gospodarczą oraz jasno sformułowane przepisy to wyznacznik nowoczesnego państwa prawa, co wskazuje dbałość ustawodawcy o interes społeczny i stabilność gospodarki. Istotną zmianą – w kierunku oczekiwanym przez FPP – byłby zapis o odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa, a także założenie, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń. Według Marka Kowalskiego wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju ułatwienia dla przedsiębiorców to kolejny krok dla zmniejszania uciążliwości podatkowych i biurokratycznych – na które biznes czekał od wielu lat. Nawet niewielka redukcja obowiązków informacyjnych czy administracyjnych to duża ulga – zwłaszcza dla małych i mikro przedsiębiorstw. Natomiast Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego, dyrektor departamentu CML z organizacji Pracodawcy RP mówi: – Ciężko ocenić w tak szybkim terminie efekt wejścia w życie niektórych przepisów do naszego system prawnego pod kątem działalności  firm. Z pewnością większe podmioty zatrudniające departamenty prawne wdrażają w swojej polityce poszczególne rozwiązania mające na celu ułatwienia w prowadzeniu działalności, czy kontaktach z kontrahentami. Natomiast tych których jest najwięcej w naszym kraju, czyli małe i średnie  firmy w dużym stopniu dowiedzą się o tych zmianach dopiero w samej praktyce biznesowej. Z pewnością cieszą nas uchwalone przepisy dot. zmian w KPA czy pakiet wierzycielski, które w dużej mierze powinny się przyczynić do poprawy funkcjonowania  firm. Prowadzimy szereg działań informujących, jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, o korzyściach wynikających z wyżej wspomnianych przepisów. Takie akcje powinny w większym stopniu przyczynić do upowszechniania w praktyce biznesowej stosowania przyjętych rozwiązań. Patrząc przez pryzmat tego co można poprawić w przepisach muszę powiedzieć, że Ministerstwo Rozwoju ma to doskonale zdiagnozowane, bo jesteśmy jako przedsiębiorcy w permanentnym dialogu z tym resortem. Ale z pewnością kwestia zatorów płatniczych na dziś jest bardzo dużym problem w codziennej praktyce biznesowej i ten obszar wymaga pewnej interwencji ustawodawcy”.

 Materiał powstał przy współpracy z PARPAutor: Hanna Miller