Niepełnosprawni na rynku pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przedstawił sytuację bezrobotnych osób niepełnosprawnych na tle ogółu bezrobotnych w województwie dolnośląskim. Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało 4619 osób niepełnosprawnych, co stanowiło 6,7 proc. ogólnej liczby bezrobotnych w regionie (kobiety stanowiły 5,3 proc. ogólnej liczby bezrobotnych kobiet w województwie dolnośląskim). W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2019 r. odnotowano spadek o 274 osoby, w ciągu ostatniego roku zmalał też udział procentowy osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami – o 2 pkt proc. Analiza powiatowych rynków pracy wykazała, iż na koniec 2020 r. najwięcej bezrobotnych z niepełnosprawnościami było zarejestrowanych w 

     

68%
pozostało do przeczytania: 32%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze