Berlińskie Espresso / 25.06.2021 - O dobrym sąsiedztwie... Traktat dopchnięty kolanem