Berlińskie Espresso / 14.09.2021 - Lata pracy nad Angelą