Berlińskie Espresso / 22.09.2021 - Sztandary, sztandary, mundury, krzepa straszliwa...