Berlińskie Espresso / 14.10.2021 - Jakie kolory rządzą w Berlinie?