Zrównoważony rozwój wszystkim się opłaca

Dodano: 16/12/2021 - Numer 3076 - 16.12.2021
fot. adobestock
fot. adobestock

IDEA ESG \ Wskaźniki ESG w strategiach polskich firm i instytucji finansowych

Coraz więcej firm i instytucji finansowych w Polsce wprowadza do swoich strategii biznesowych, inwestycyjnych czy produktowych zasady zrównoważonego rozwoju (ESG).

Kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym (ang. environmental, social, governance, ESG) stają się coraz istotniejsze dla wielu przedsiębiorstw i instytucji, ale też dla całej gospodarki. Ma to związek m.in. regulacjami w Unii Europejskiej, ale też wymaganiami rynkowymi. Idea ESG zakłada, że przedsiębiorstwa czy instytucje nie powinny troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma czy instytucja zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje, zrównoważony rozwój i stabilizację. Na pozafinansowe wskaźniki ujęte w ramy ESG zwracają uwagę instytucje finansowe, inwestorzy czy fundusze private equity.

Sektor finansowy zgodnie z regulacjami unijnymi będzie musiał uwzględniać pozafinansowe ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Projekty stawiające na zrównoważony rozwój będą mogły pozyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach, a te, które o tym zapomną, mogą mieć z tym problemy. Z badania firmy doradczej PwC wynika, że 80 proc. badanych banków komercyjnych działających na polskim rynku wprowadziło już elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów. To może być istotny sygnał dla firm ubiegających się o finansowanie swoich inwestycji w niedalekiej przyszłości, jakie mogą być wobec nich dodatkowe oczekiwania.

Bank ogranicza własną emisję

Jedną z instytucji polskiego sektora finansowego, która konsekwentnie wdraża zasady ESG, jest PKO Bank Polski. Bank ogranicza swój bezpośredni wpływ na środowisko oraz dostosowuje swoje polityki kredytowe dla poszczególnych sektorów gospodarki tak, aby motywować do tego także swoich klientów. Uruchomił również specjalny serwis informacyjny, w którym zainteresowane osoby mogą śledzić aktualne działania banku w zakresie ESG.

Efektem podjętych działań było m.in. ograniczenie w ub.r. emisji CO2, generowanej przez działalność operacyjną grupy, o 32 proc. Jednocześnie w tym okresie zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc., wyraźnie zmniejszyły się także wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji działalności grupy, która umożliwiła szybsze przenoszenie relacji z klientami do świata cyfrowego. Na spadek emisji w dużym stopniu wpłynęło też pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych. W ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pomogły też projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej.

Ocena ryzyk ESG częścią procesu kredytowego

Polskie banki zaczęły już uwzględniać ryzyka ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych. Np. PKO Bank Polski wdrożył system mapowania klientów, który umożliwia najpierw szybką wstępną analizę ryzyk ESG, a następnie dogłębne rozpoznanie ryzyk środowiskowych, wynikających z działalności poszczególnych klientów. Dzięki temu bank może wspierać finansowanie zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie projektów, równocześnie poprawiając jakość portfela kredytowego, gdyż nierozpoznane w porę ryzyko ESG klienta może stać się ryzykiem kredytowym banku.

W 2020 r. grupa PKO Banku Polskiego wdrożyła Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), której celem jest sukcesywne zwiększanie udziału banku w finansowaniu OZE. Polityka, określająca preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE, koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków. Poza udzielaniem kredytów na rozwój OZE (bilateralnych oraz w konsorcjach z innymi bankami) PKO Bank Polski będzie angażował się także kapitałowo w tego typu projekty. W tym celu na początku 2021 r. PKO TFI we współpracy z bankiem uruchomiło nowy fundusz PKO Energii Odnawialnej – FIZAN. Zgodnie z zaktualizowaną polityką kredytową bank ogranicza też finansowanie sektorów wysokoemisyjnych.

 Zielone produkty bankowe

PKO BP oferuje także coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska. W swojej ofercie ma m.in. kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych czy ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Klientom korporacyjnym bank oferuje z kolei gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą posłużyć do zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne.

Także spółki grupy swoją ofertą wspierają ochronę środowiska. PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym oferują zieloną hipotekę, gdzie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”. PKO Leasing oferuje przedsiębiorcom leasing lub dedykowaną pożyczkę na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych, a PKO TFI posiada w swojej ofercie fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”. Z kolei PKO Bank Hipoteczny w 2019 r. jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce wyemitował zielone listy zastawne.

Wskaźniki ESG w celach niefinansowych

 W lipcu br. PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych grupy kapitałowej na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r. PKO BP zadeklarował też kontynuowanie swojej działalności na rzecz społeczeństwa, a także stosowanie zasady równości dotyczącej pracowników banku.

Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze