Berlińskie Espresso / 12.01.2022 - Spotkanie, z którego wynikło wszystko czyli nic, albo nowa Jałta