Berlińskie Espresso / 14.02.2022 - O roku ów. Na Kreuzbergu było tak..