Berlińskie Espresso / 27.04.2022 - Prawdomówni jak kanclerz Scholz / Zostały im takie czołgi